Borgere har taget nyt bibliotek i Augustenborg til sig

Borgerne i Augustenborg havde i mange år et bibliotek, som lå skjult sammen med skolebiblioteket på Augustenborg Skole. Men for et år siden kunne borgerne indvie et helt nyt og topmoderne bibliotek centralt i bymidten.  
 
Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen betegner flytningen som en stor succes både med hensyn til lånere, udlån og bibliotekets moderne opbygning.  

– Med flytningen af Biblioteket Augustenborg fra den tidligere beliggenhed på Augustenborg Skole er biblioteket blevet et synligt aktiv i lokalområdet, som borgerne har taget til sig og bruger i et stort omfang i dagligdagen. Det er netop det, et bibliotek kan og skal bidrage med til hverdagens kulturforsyning, siger Carsten Nicolaisen.    

Siden genåbningen er det sket en 8-dobling af nye lånere. Biblioteket havde ikke mulighed for at tælle antallet af besøgende på Augustenborg Skole, men i det nye bibliotek har der i år været 13.576 besøgende. Det er på højde med sammenlignelige biblioteker som Hørup og Broager, og Carsten Nicolaisen vurderer, at der er tale om en tredobling af besøgende.  
 
Biblioteket er indrettet som et Expo-bibliotek, hvor de traditionelle opstillinger er droppet. Her er alle bøger udstillet og samlet i temaer med information om emnerne. Den moderne indretning har også resulteret i mange rundvisninger for bibliotekskollegaer fra hele landet. Udlånet er desuden steget fra 4.400 udlån på det gamle bibliotek i 2019 til 19.400 udlån i det år, som det nye bibliotek har haft åbent.  

– Biblioteket Augustenborg er ikke et universalbibliotek, men et Expo-bibliotek, hvor udstillinger og formidling har en fremtrædende plads i biblioteksrummet, hvor særlige emner netop er eksponeret og trukket frem. Det har de nye bygningsmæssige rammer og særligt specialinventar til formålet givet gode muligheder for, siger Carsten Nicolaisen.    

Transformationen af biblioteket var en del af en større plan for Augustenborg By, hvor byens tre børnehaver flyttede sammen i en renoveret fløj af Augustenborg Skole i foråret 2022. Dermed blev den kommunale bygning på Stadionvej ledig, og her blev det nye bibliotek indrettet.  
 
Tidligere havde biblioteket kun åbent med personale, i dag er der også åbent for selvbetjening. Det betyder, at biblioteket nu har åbent alle ugens dage som resten af kommunens biblioteker. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top