Alle børn og unge skal have mulighed for et godt og trygt fritidsliv | Nyheder

Fredericia Kommunes nye fritidspolitik for børn og unge skulle have været i mål i 2020, men arbejdet blev desværre bremset af coronaens indtog. Nu er Børne- og Skoleudvalget klar til at sætte fuld skrue på processen, og de ønsker at få input til fritidspolitikken fra alle de aktører, der har lyst til at være med.

”Fritidsaktiviteter og samværet med andre børn og unge er en vigtig del af børn og unges dannelse og trivsel. Dette har corona-året om noget sat forøget spot på. I Børne- og Skoleudvalget er vi derfor meget optaget af at komme i gang med fritidspolitikken og få børnenes og de unges stemmer frem, så vi får sat overlæggeren rigtigt. Alle børn og unge skal have mulighed for at blive en del af sjove og rare fritidsaktivitet, hvor de oplever at de trives, får medbestemmelse og vokser som mennesker”, udtaler Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

”Et af midlerne til at komme med input til fritidspolitikken bliver online e-værksteder i april måned. Vi må tænke i en åben og corona-venlig proces, så alle dele af fritidslivet får mulighed for at komme til orde. Forhåbentlig bliver der også mulighed for at afholde nogle udendørs workshops med fysisk fremmøde for børn og unge”, siger formanden i Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

Efter planen vil alle med interesse kunne deltage i forskellige typer af møder og workshops i perioden efter påske og frem til begyndelsen af maj.

Sommeraktiviteter og høringssvar
Når der er indsamlet input i april fra børn, unge, forældre, foreninger, idrætsråd, skolebestyrelser m.fl., bliver der lavet et første udkast til fritidspolitikken. Dette forslag til ny fritidspolitik forventes at komme i høring i perioden 11. juni – 15. august.

”Vi har valgt en forholdsvis lang høringsperiode, idet den ligger hen over sommeren. Vi håber rigtig meget, at vi i løbet af høringstidsperioden kan lave nogle sommerarrangementer for børn, unge, forældre og andre interesserede, hvor udkastet til politikken kan debatteres. Vi er godt klar over, at tidspunktet ikke er helt optimalt for fx skolebestyrelser, foreningsbestyrelser og lignende, men vi håber, at de på trods af det vil udnytte muligheden for at komme med deres bemærkninger, så vi kan stå sammen om et godt fritidsliv med masser af både store og små fællesskaber for alle børn og unge i Fredericia”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fritidspolitikken skal efter planen godkendes af Byrådet den 6. september 2021. På Fredericia Kommunes hjemmeside er der oprettet en side, hvor man kan læse om processen – og der vil løbende blive fyldt på, når det ligger fast, hvad der kommer til at ske i april, og hvordan du kan komme med input til ny fritidspolitik.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen