Den mentale sundhed er vigtig | Nyheder

’ABC for mental sundhed’ er navnet på et nationalt partnerskab, der arbejder på at styrke den mentale sundhed blandt danskerne. Da Sundhedsudvalget tidligere har vedtaget, at mental sundhedsfremme er en af de vigtigste indsatsområder i forhold til at styrke fredericianernes sundhed, vil partnerskabet kunne styrke det fremadrettede arbejde med mental sundhedsfremme og fællesskaber.
”Mental sundhed er vigtig og i årene frem bliver arbejdet med den mentale sundhed ikke mindre. Efter snart et år med en verdensomspændende pandemi er vi for alvor blevet opmærksomme på, hvor vigtigt fællesskaber er for vores mentale sundhed. Forsøger vi blot at kigge frem efter pandemien kan vi se, at der bliver brug for at sætte fokus på den mentale sundhed og fællesskaber. Derfor kunne det være interessant at gå med i et partnerskab, der netop har fokus på dette”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

’ABC for mental sundhed’ er er også navnet på den forståelsesramme, der ligger bag partnerskabet, hvor man arbejder ud fra tre enkle veje til at styrke den mentale sundhed: Act, belong, og commit. ABC-rammen understøtter og hænger godt sammen med kommunens medlemskab af WHO Healthy Cities Network og bæredygtighedsstrategien Fredericia for Verdensmålene. Derudover vil ’ABC for mental sundhed’ også gå godt i tråd med den kommende sundhedspolitik for Fredericia Kommune, hvor sundhedsfremme og forebyggelse vil være omdrejningspunktet.

”Vi arbejder allerede ud fra elementerne i ABC-rammen i en del sundhedsfremmende indsatser som f.eks. ’Røgfri i naturen’ og Strategi for udsathed og deres handlingsnetværk ’Fredericia for fællesskaber’. I udvalget synes vi, det kunne være interessant at undersøge, om en lokal udbredelse af ABC-rammen kan være med til at skabe en fælles forståelse og bevidsthed omkring arbejdet med mental sundhedsfremme i Fredericia Kommune”, siger Turan Savas, næstformand i Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget og byrådet fulgte Sundhedsudvalgets anbefaling om, at Fredericia Kommune viser interesse for at indgå i videre dialog om tilslutning til partnerskabet ’ABC for mental sundhed’.

Fakta om ABC for mental sundhed
’ABC for mental sundhed’ er et nationalt partnerskab, hvor man som partner erklærer sin opbakning til visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Bag partnerskabet står Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis og Sundby Netværket som centrale aktører, sammen med Nordea-fonden, der har støttet partnerskabet i opstarten i 2016, og indtil videre indtil 2021. Herudover består partnerskabet af en lang række foreninger, organisationer og kommuner. Partnerskabstankegangen kommer til udtryk ved, at indsatsen løftes i fællesskab af partnerne.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen