Risikostyringsplan for oversvømmelser i Nyborg by

Risikostyringsplan for oversvømmelser i Nyborg by

Nyborg blev i 2018 udpeget af Kystdirektoratet som et område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav.

Ekstreme oversvømmelser kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. På den baggrund har Nyborg Kommune udarbejdet en risikostyringsplan. 

Deltag på det digitale borgermøde 16. marts kl. 17 og bliv klogere på den nye risikostyringsplan for Nyborg by og de tiltag, som planen indeholder. 

Hvordan sikrer vi sammen Nyborg by mod oversvømmelser?

Risikostyringsplanen skal sikre rammerne for et godt samarbejde mellem grundejere, forsyningsselskab, virksomheder, beredskab, andre myndigheder samt ejere af vigtig infrastruktur såsom Sund og Bælt samt Vejdirektoratet og DSB. Et essentielt formål med planen er desuden at samle den beredskabsmæssige viden, så vi sammen kan planlægge for og forebygge eventuelle kommende hændelser – herunder stormfloder.

Det vil kræve store investeringer fra mange forskellige parter at beskytte risikoområdet mod havet. Etableres der fællesløsninger, vil der blive bidragsfordelt til den, som har nytten af beskyttelsen. Det kræver en tilladelse efter blandt andet Kystbeskyttelsesloven at etablere faste tiltag til at nedsætte risikoen for stormflod. 

Du kan læse mere om risikostyringsplanen her

Få svar på dine spørgsmål på det digitale borgermøde

På borgermødet 16. marts kl. 17 vil du få mulighed for at høre meget mere om den nye klimasikringsplan. Borgermødet bliver på grund af de gældende retningslinjer for forsamling og afstand afholdt digitalt. 

Du kan følge borgermødet på linket nedenfor eller via vores facebookside.

Følg det digitale borgermøde her

Gå til Nyborg Kommunes Facebookside her

Hvis du allerede har spørgsmål kan du sende dem på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk. Høringssvar til Risikostyringsplan (sagsnr. S2021-2767) skal sendes skriftligt til og være kommunen i hænde senest 20. juli 2021. 

 

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen