Bedre tilgængelighed for mennesker med handicap | Nyheder

 

Byrådet har i Budget 2020 afsat 200.000 kr. til en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior- og Handicapudvalget. Med ophævelsen af anlægsloftet er det blevet mulig i 2020 at tilføre puljen et engangsbeløb på 800.000 kr., så puljen i år er på 1 mio. kr.

Nu efterlyser Senior- og Handicapudvalget gode idéer, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap. Projekterne skal enten komme mange til gode eller have stor betydning for en mindre gruppe. Der kan ikke søges om tilskud til rent private udgifter.

”Med tilgængelighed mener vi både muligheden for at komme frem til aktiviteten, men også mulighederne på stedet for at kunne bruge af aktiviteten på lige fod med andre. Puljen kan søges af alle, så vi vil gerne opfordre alle til at indsende deres gode ide til bedre tilgængelighed, for vi vil ikke risikere at misse den gode idé, som vi ikke kender i dag”, siger formanden for Senior- og Handicapudvalget, Lars Ejby Pedersen.  

Det er en betingelse, at de 800.000 kr. af puljen på 1 mio. kr. skal bruges i år for at udnytte ophævelsen af anlægsloftet. Derfor er ansøgningsfristen til puljen også meget kort. Tilgængelighedspuljen kan søges fra den 3. juni til den 22. juni, og ansøgningsskema ligger på fredericia.dk.

”Vi håber, at der kommer rigtig mange gode idéer ind, og at folk ikke lader sig begrænse. Det er ikke kun de store forkromede idéer, vi er ude efter, for selv en meget lille ændring kan have stor betydning for, at mennesker med handicap kan få stor glæde af den”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- og Handicapudvalget.

Formanden for Handicaprådet, Niklas Andersen glæder sig over, at byrådet løfter tilgængelighedsområdet og tilfører området 800.000 kr. ekstra i år og fremad rettet med 200.00 kr.
”Det er med at skabe opmærksomhed på de steder, hvor der er et behov, og at alle får mulighed, for at byde ind. Dette skal være med til at vi får mest tilgængelighed for pengene. Jeg ser det som en stor fordel, at vi får muligheden for at skabe et bedre overblik, og at det bliver muligt at få hjælp til at skabe bedre rammer for vores målgruppe. Selv om alle ikke får en del af puljen, så kan dette danne grobund for en konstruktiv dialog omkring udviklingen i Fredericia”, siger Niklas Andersen.

Det, der kan søges om tilskud til, er opstartsudgiften eller anlægsudgiften, mens udgifter til efterfølgende drift, vedligehold og forsikring skal dækkes af ansøgeren.

Fakta
Foreninger og borgere kan søge om tilskud til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Man behøver altså ikke være medlem af en forening eller en organisation for at søge puljen.
Midlerne vil blive uddelt efter en årlig ansøgningsrunde.
Retningslinjerne og ansøgningsskemaet findes her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/tilgaengelighedspuljen

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen