Boligejere på landet opfordres til at søge støtte

Boligejere på landet opfordres til at søge støtte

KommuneNyheder - Boligejere på landet opfordres til at søge støtte
Et eksempel på et istandsættelsesprojekt, som blev støttet i 2019-2020, er et nyt stråtag på Brokbjergvej 1 i Himmark på Nordals. Et andet er udskiftning af et skifertag med naturrødt vingeteglstenstag på ejendommen Gl. Færgevej 16 i Alnor ved Gråsten (fotos vedhæftet).

I budgetaftalen for 2021-2024 afsatte Sønderborg Byråd en halv mio. kr. om året til den såkaldte ”bygningsforbedringspulje”. Det betyder, at borgere, der ejer og bebor fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan søge om tilskud fra puljen til udvendig istandsættelse. Der ansøges til Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune.
Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt retningslinjerne for puljen og måden, puljemidlerne anvendes på – med den tilføjelse, at fredede bygninger fremover tages ud af retningslinjerne, da de i forvejen understøttes via statslige ordninger.
 
Udvalgets formand, Aase Nyegaard, siger i den forbindelse:
– Vi ser heldigvis mange gode indsatser for at vedligeholde og forbedre fine, bevaringsværdige ejendomme. Der er imidlertid en tendens til, at det især er boligejere i byerne, der har øje for tilskudsmulighederne. Derfor gør vi nu en indsats for at udbrede kendskabet på landet til bygningsforbedringspuljen – selvfølgelig også i lyset af, at refusionen i år er ekstraordinært høj, når vi støtter projekter i landsbyer og på landet. Det giver os mulighed for at støtte flere projekter end ellers.
Udvalgets næstformand, Stefan Lydal, tilføjer:
– Vi har de senere år godkendt en række bevarende lokalplaner, som stiller krav til dem, der bor i områderne om at vedligeholde og forbedre inden for visse rammer. I forlængelse af det er jeg glad for, at vi skaber nogle muligheder for, at man kan få tilskud til at istandsætte for. Jeg håber, at muligheden for den økonomiske håndsrækning giver flere mod på at gå i gang med at renovere og vedligeholde – til gavn for dem selv, men også til glæde for alle, som bevæger sig rundt i kommunen og oplever omgivelserne, også turister.
 
Bygningsforbedringsudvalget kan støtte udvendig vedligeholdelse og istandsættelse som fx fornyelse/udskiftning af tag, udskiftning af vinduer, døre, tagrender og skorstene.
 
FAKTA
Bygningsforbedringsudvalget har møde tre-fire gange om året. Det betyder, at ansøgninger behandles løbende, og at der således også løbende kan søges om tilskud fra puljen.
Ekstraordinært er der i 2021 refusion til kommunerne på 80 pct. på de tilskud, der er ydet til projekter på landet og i byer med under 4000 indbyggere (i Sønderborg Kommune har kun Gråsten, Nordborg og Sønderborg over 4000 indbyggere).
Kommunerne får refusion på 50 pct. på tilskud til projekter i byerne frem til 26. maj – derefter ingen refusion.
De 500.000 kr., Sønderborg Kommune har afsat til bygningsforbedring af fredede og bevaringsværdige huse i 2021, fordeles overordnet med halvdelen til byerne og halvdelen til landsbyer/det åbne land.
Tilskuddet fra puljen kan højst udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.
 
Se mere om mulighed for støtte fra bygningsforbedringspuljen her https://sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/_compresseds/20372972-146e-4efb-a8a6-d81c767466aa.jpg
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/7cbf9207-3558-4933-9caa-84fbd9dbe9a9.png

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen