Teknik & Miljøudvalget vil til bunds i henvendelser om skydebane

Et stort forberedelsesarbejde er nu i gang i Faxe Kommunes Plan & Miljøafdeling.
 
Der er nemlig kommet flere hundrede spørgsmål, bemærkninger og indsigelser mod den lerdueskydebane, som Jomfruens Egede gerne vil etablere. Alle henvendelser bliver gennemgået med tættekam, så de kan fremlægges grundigt og tydeligt for kommunens Teknik & Miljøudvalg til august.
 
En status på sagen blev fremlagt for udvalget torsdag aften i en såkaldt orienteringssag.
 
Her drøftede Teknik & Miljøudvalget også, om det skal være udvalget, som træffer en politisk beslutning om miljøgodkendelsen på baggrund af alle henvendelserne og administrationens svar og bemærkninger – eller om det er Plan & Miljøafdelingen, som giver miljøgodkendelsen.
Det bliver der taget stilling til, når politikerne har dannet sig et overblik over henvendelserne i forbindelse med miljøgodkendelsen.
 
– Omfanget af henvendelser og borgernes interesse for denne sag har gjort et stort indtryk på udvalget. Vi tager til efterretning, at der er et ønske om, at vi politisk tager en grundig drøftelse af alle forhold, som kan føre frem til en afgørelse om miljøgodkendelsen. Den proces er nu sat i gang, og jeg ser frem til at få et mere præcist indblik i sagen, siger Dorthe Egede Borg, formand for Teknik & Miljøudvalget.
 
– Jeg kan også fortælle, at vi af samme årsag har planlagt et møde mellem Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget. Der er rejst kritik af både processen omkring lokalplanen, som er Plan & Kulturudvalgets område, og nu i forhold til miljøgodkendelsen, som ligger inden for Teknik & Miljøudvalgets område. Derfor tager vi nu en politisk drøftelse af hele forløbet, tilføjer Dorthe Egede Borg.

Det handler sagen om

Byrådet vedtog i oktober 2021 en lokalplan, som giver Jomfruens Egede mulighed for at etablere en aktivitetspark med mange forskelligartede aktiviteter.

Kommunen har efterfølgende modtaget en konkret ansøgning fra Jomfruens Egede om en miljøgodkendelse – sådan en er påkrævet for at kunne komme i gang med selve driften af skydebanen.
Det er nemlig ikke den vedtagne lokalplan, som specifikt definerer den konkrete drift – det kræver en konkret miljøgodkendelse.

Det er denne miljøgodkendelse, som har været i høring, og som har skabt fornyet debat og bekymring om Jomfruens Egedes planer.
 
Nogle borgere har givet udtryk for, at de aldrig havde hørt om Jomfruens Egedes plan – heller ikke, da den var i høring forud for byrådets beslutning i oktober 2021.
Andre er nu blevet opmærksomme på det konkrete omfang af aktivitet på den påtænkte skydebane, og den aktivitet er de bekymrede for og utilfredse med.

Der er kommet mange spørgsmål, bemærkninger og indsigelser til kommunen i den høringsfase, der har været omkring miljøgodkendelsen.
 
Omfanget af interesse for sagen og henvendelserne har altså affødt et fornyet politisk fokus på sagen, og et politisk ønske med at komme til bunds i de mange henvendelser.
Ikke mindst for at være sikker på, at alle sten er vendt.

 
     

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top