Gul tour-fest i Sønderborg Kommune er afsluttet

Sønderborg Kommune var en del af Tour de France 2022, hvor Sønderborg var målby den 3. juli 2022. Nu har Sønderborg Kommune afsluttet sin deltagelse i Tour de France 2022 ved at holde det sidste møde i den politiske styregruppe, hvor den lokale evaluering er blevet gennemgået og godkendt.
 
Borgmester Erik Lauritzen er meget tilfreds med evalueringen, der også indeholder kommunens regnskab for tour-deltagelsen.
 
– Det lykkedes at skabe en kæmpe gul folkefest, der gav genlyd i hele Danmark og gav lokal stolthed. Det skyldes et stort engagement fra foreninger og virksomheder, der gerne ville tage del i aktiviteterne og være en del af Tour de France-festen både på selve løbsdagen, men i høj grad også i tiden op til cykelløbet. Det er samtidig rigtig glædeligt, at vi har brugt færre penge end budgetteret på at være en del af Tour de France. For når vi vælger at deltage i et så dyrt projekt, så er det vigtigt for mig, at der er styr på økonomien, og det har været tilfældet, for alle i organisationen har passet på pengene, siger han. 

Regnskabet viser, at Sønderborg Kommune har brugt 17,2 mio. kr. på tour-deltagelsen og dermed 3,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Budgettet til Tour de France var sammensat af 10 mio. kr. som et indskud i Grand Départ Copenhagen I/S samt 10 mio. kr. til afvikling af selve cykelløbet. Desuden blev der i forbindelse med udskydelsen af løbet fra 2021 til 2022 bevilliget yderligere 1 mio. kr., så det samlede budget lød på 21 mio. kr.
 
Første viceborgmester Stephan Kleinschmidt er også meget tilfreds med evalueringen af Sønderborg Kommunes deltagelse i Tour de France.
 
– Tour de France satte Sønderborg Kommune på landkortet og blev et stærkt udstillingsvindue, der var med til at promovere Sønderborg som en attraktiv kommune og turismedestination. Det så vi i evalueringsrapporten, der kom i efteråret, og det viser de lokale analyser også. Sønderborg er nået ud til 2,2 milliarder læsere, seere og lyttere og havde en turismeøkonomisk omsætning på 63 mio. kr. Tour-deltagelsen var hele investeringen værd, siger han.

At tour-udgifterne blev så meget mindre end forventet, skyldes færre udgifter til:
 
1,7 mio. kr. disponeret til terrorsikring
0,55 mio. kr. som en forventet tilbagebetaling ved opløsning af Grand Départ Copenhagen I/S
0,7 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med udskydelsen af løbet fra 2021 – 2022
0,86 mio. kr. til selve cykelløbet
 
Sønderborg Kommune afventer den endelige regnskabsafslutning i Grand Départ Denmark, men det forventes ikke at betyde væsentlige forandringer for kommunens regnskab.
 
Mindre forbruget på de 3,8 mio. kr. går ind i kommunekassen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top