Fordebat for etablering af energianlæg ved Bolle Enge


19. marts 2021

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra GK Energi ApS og Eurowind Energy A/S om at opføre 15 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter ved Bolle Enge i den sydøstlige del af Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune igangsatte den 17. marts 2021 fordebatten for vindmøllerne ved Bolle Enge.

Aalborg Kommune har tilsvarende modtaget en ansøgning fra NRGi Renewables A/S om at opføre en energipark ved Tuekær mellem Ulsted, Hjallerup og Dronninglund i den nordøstlige del af kommunen. Projektet i Aalborg Kommune består af et forslag med 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter og et solcelleanlæg fordelt på to områder på samlet ca. 180 ha.

De to ansøgte energiprojekter ligger tæt ved hinanden, og derfor har de to kommuner besluttet, at der skal afholdes en fælles fordebat med henblik på at gennemføre en samlet planproces for de to projekter. Selvom der er tale om en samlet planproces, så skal der udarbejdes to selvstændige (forslag til) lokalplaner, to selvstændige kommuneplantillæg og træffes særskilte afgørelser iht. Miljøvurderingsloven i de to kommuner. 

Den igangværende fordebat forholder sig både til Planlovens § 23c (indkaldelse af ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet) og Miljøvurderingslovens § 35 (høring i forbindelse med miljø-vurdering).

Fordebatmaterialet kan ses HER, hvor yderligere informationer for projektet kan læses. Send dine bemærkninger via den digitale planportal. På planens forside kan du indsende dine kommentarer ved at benytte funktionen ”Din kommentar” til højre på skærmen. Bemærkningerne skal indsendes senest den 23. april 2021.

For direkte adgang til den digitale planportal, tryk HER

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen