Ny central IT-support i Aalborg Kommune

27. august 2021

Aalborg Kommune får onsdag den 1. september én central IT-support i Danmarksgade. Her er 19 IT-supportere klar til at hjælpe alle medarbejdere med IT-relaterede spørgsmål. Det skal sikre ens serviceniveau for alle.

It-supporten i Aalborg Kommune bliver i dag leveret fra lokale it-funktioner i de enkelte forvaltninger, men det vil fremover være samlet i én IT-support på Boulevarden. Det betyder, at 13 medarbejdere fra forskellige forvaltninger er flyttet ind på Boulevarden, så den centrale IT-support samlet set har 19 it-supportere til rådighed.

”Vi vil gerne ensarte IT-supporten og sikre it-brugerne ens behandling i hele kommunen. Det IT-support, som vi centraliserer, er alt det, vi har tilfælles, og det skal være med til at sikre ens serviceniveau til alle,” fortæller Svend Svenstrup, der er leder i Koncernservice.

Den centrale IT-supportomfatter bl.a. basis pc-arbejdspladsen med de IT-programmer, der understøtter fagsystemerne. Den omfatter også support på mobile enheder, telefoni, printere og møderumsfaciliteter.  

”De folk, som vi flytter til den fælles IT-support har siddet som multikunstnere og varetaget forskellige roller heriblandt IT-support. Nu samler vi dem, og de får mulighed for at dyrke et fagligt fællesskab og dele viden samtidig med, at brugerne får en mere ensartet support,” siger Palle Valstrøm Friis, der er projektleder for hele arbejdet med at centralisere IT-supporten.

Der vil fortsat være fagsystem-support i de enkelte forvaltningers Digitaliserings- og IT afsnit.

”Vi arbejder fortsat med lokale superbrugere ude i forvaltningerne, som bliver vigtige forbindelsesled mellem central IT-support og brugerne. Medarbejderne i den nye IT-support bliver også en del af en turnusordning med besøgsstationer på Godthåbsgade, Stigsborg, Store Mosevej og Sønderbro, hvor der ugentligt vil være bemanding for personlig henvendelse,” siger Svend Svenstrup.

Rasmus Greve Henriksen, leder af Pædagogisk og Digital Udvikling i Skoleforvaltningen fortæller: 

“Jeg har en forventning om, at når brugerhenvendelser på de basale IT-spørgsmål samles i ét knudepunkt, så frigøres der tid hos os i forvaltningen til den vigtige digitalisering af både administrativ og pædagogisk praksis, som på Børn og unge området kun vil stige de kommende år.

Og til håndtering af basis-IT og udstyrshåndtering ser jeg også frem til en professionalisering og standardisering med dedikerede ressourcer, som alene fokuserer på at optimere og forbedre området.”

Jørgen Litske Petersen, vicekommunaldirektør og formand for styregruppen for IT-indsatsen, fortæller:

“I sin grundsubstans stammer den måde, vi indtil nu har organiseret IT-arbejdet, fra omkring 1999. PwC-analysen fra sidste år viste, at Aalborg Kommune har en effektiv, sikker og relativ billig IT-drift, men også, at der er gode muligheder for at opnå rationaler og forbedringer i den måde vi har indrettet vores arbejdsgange på til glæde for brugerne.”

 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen