Gode overgange skal give bedre service i Aalborg Kommune

13. april 2021

Aalborg Kommune arbejder videre med at justere sin forvaltningsstruktur, og det er ønsket, at flere afdelinger flytter sammen for at forbedre overgange og service for borgerne.

De politiske partier – Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre – har i dag indgået aftale om at arbejde videre med at justere Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur, efter at have fået nærmere beskrivelser af yderligere seks områder, som aftalt på Magistratens møde den 15. april 2021.

Det drejer sig bl.a. om handicapområdet, hvor det er ønsket, at det bliver nemmere for borgerne, at de ikke skal skifte forvaltning i takt med, at de bliver ældre.

“Vi har af og til hørt om udfordringer om, at det kan være svært at begynde dialogen med en ny forvaltning, når de fylder 18 år. Derfor ønsker vi at samle de tilbud for handicappede, der hører sammen, ét sted. På den måde skal vores organisering understøtte, at vi kan give borgerne en koordineret og helhedsorienteret service, der matcher behovet, uanset om man er barn, ung eller voksen. Derudover ønsker vi stor opmærksomhed på borgernes rehabilitering, livsmestring og beskæftigelsesmuligheder”, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Derudover er det ønsket at flytte Borgerservice sammen med bibliotekerne for at give mulighed for, at borgerne kan få endnu bedre service tættere på, hvor de bor. Både Borgerservice og bibliotekerne har stor erfaring med at hjælpe borgerne med de digitale muligheder, og det er ønsket at kunne give bedre service til de borgere, der bor langt fra centrum.

Børn og unges trivsel og sundhed er i fokus
Sundhedsplejen flytter sammen med Sundheds- og Kulturforvaltningen for at styrke sundhedskompetencer og -faglighed yderligere. Det skal give mulighed for at videreudvikle og styrke Aalborg som en sund kommune, mens der fortsat er fuldt fokus på den forebyggende indsats.

“Nogle børn og unge har en række generelle livsstils- og helbredsudfordringer, og det er vigtigt med en tidlig indsats. Vi ønsker at styrke forebyggelsen både på den fysiske og mentale sundhed for vores børn og unge, ligesom vi ønsker at styrke samspillet med de praktiserende læger og andre sundhedsfagligheder,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Fakta om ny forvaltningsstruktur
Disse fem områder indgår efter dagens møde i arbejdet med at justere forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune:

  • Der foretages navneændring af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen
  • Myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet bliver samlet i en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning. Derudover laves en ny opdeling af Voksen-handicapområdet, hvor tilbud og indsatser med et udviklingsperspektiv bliver placeret i en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, mens tilbud og indsatser med et pleje-/omsorgsperspektiv placeres i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
  • Sundhedsplejen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samles med de øvrige sundhedstilbud i Sundheds- og Kulturforvaltningen
  • Borgerservice, eksklusiv opkrævningsenheden, i Borgmesterens Forvaltning flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
  • Betjeningen af Uddannelsesrådet i Sundheds- og Kulturforvaltningen bliver flyttet til en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning
  • Derudover er det aftalt, at landdistriktsområdet inkl. betjening af samrådene fastholdes i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående supplerer dermed de justeringer, der blev aftalt på mødet i Den udvidede Magistrat den 15. marts 2021 og vil indgå i det samlede beslutningsoplæg, der bliver behandlet på Magistratens møde den 10. maj 2021.

Læs mere om de øvrige afdelinger, der planlægges at flytte sammen.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen