Generelt god kvalitet på Guderup Plejecenter

Sønderborg Kommune har for nylig modtaget resultatet af det uanmeldte tilsyn på Guderup Plejecenter, der blev gennemført den 25. marts 2021. Det ekstraordinære tilsynsbesøg skete i forlængelse af to sager, hvor der er stillet spørgsmål af plejen på Guderup Plejecenter.
 
Det uanmeldte og uvildige tilsynsbesøg blev bestilt af Helle Mønsted Nielsen, der er direktør for Job og Velfærd, og dermed er dirktør for ældreområdet i Sønderborg Kommune.

– Nu har vi haft uvildige personer til at vurdere plejeniveauet på Guderup Plejecenter, og jeg er glad for resultatet fra tilsynsbesøget, der ligner det resultat, som vi også internt i kommunen selv er nået frem til. Det bekræfter mig i, at der generelt er styr på plejen og omsorgen på plejecenteret, og at der har været tale om enkeltstående episoder, vi naturligvis er kede af. Men resultatet viser også, at der er ting, vi kan og skal gøre bedre, og derfor er der lige før påske vedtaget en handleplan for Guderup Plejecenter, der skal tage fat om problematikkerne, siger hun.  

Det er konsulentfirmaet BDO, som udfører tilsynsbesøgene for Sønderborg Kommune, i rapporten hedder det blandt andet:
 
”Tilsynet vurderer, at plejecentret samlet set lever op til Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres generelt med en god faglig kvalitet – trods medarbejdergruppens aktuelt sårbare situation. Tilsynet vurderer desuden, at der forsat bør være en skærpet ledelsesmæssig bevågenhed på at sikre medarbejderkontinuitet og på at skabe rammer og strukturer, der understøtter medarbejdernes faglighed og udvikling i en tid med mange vakante stillinger og stort behov for afløsere.”
 
Tilsynet har ud fra besøget formuleret otte anbefalinger til Guderup Plejecenter til det videre arbejde, som ligger i tråd med de tiltag, der allerede er beskrevet i handleplanen.

– Vi håber, at der kommer ro på Guderup Plejecenter. Vi ved, at vi skal sikre medarbejdernes faglighed og udvikling, for det højner plejen og omsorgen, og det arbejde er allerede sat i gang. Jeg er samtidig overbevist om, at vi når i mål med de mange forskellige tiltag, der er i vores handleplan, siger Helle Mønsted Nielsen.  

Handleplan:
Handleplanen er udarbejdet med baggrund i det kvalitetstjek, som Sønderborg Kommune iværksatte i lyset af de 2 kritiske episoder og med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik.

Handleplanen for Guderup Plejecenter omfatter blandt andet øget fokus på følgende tiltag:

Værdighed med konkrete indsatser inden for dialog og aktiviteter for borgerne
Demensvejlederne indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen for at understøtte den faglige læring i praksis
Bedre struktur i plejeindsatsen med sparring om den enkelte borger
Alle beboere får udarbejdet en sanseprofil
Der igangsættes en generel kompetenceudvikling, herunder sidemandsoplæring, så medarbejderne bruger demensuddannelsen i praksis
Bedre introduktion af nyansatte og mentorordning for ufaglærte
Dialogen med og informationen til de pårørende opprioriteres for at skabe øget tillid og et fortsat godt samarbejde
Øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 
Se rapporten her

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top