Foto: DI erhvervsklima-undersøgelse 2020

Svendborgs erhvervsklima i flot fremgang

Pressemeddelelse      
 

Svendborg er rykket 24 pladser frem i Dansk Industris erhvervsklima-måling. Det er meget glædeligt, og vores indsats fortsætter, lyder det fra borgmester Bo Hansen.

Dansk Industris årlige måling af erhvervsklimaet viser, at erhvervslivets tilfredshed med Svendborg er gået flot frem til en 54. plads ud af 93 kommuner sammenlignet med sidste års placering som nummer 78.

”Det er glædeligt, at erhvervslivet kvitterer for kommunens indsats med at skabe bedre rammevilkår. Det går nu den rigtige vej, og den kurs går vi efter at holde. Vores klare mål er en endnu højere tilfredshed i erhvervslivet, for vi ønsker at skabe vækst og jobs i Svendborg. Jeg tror på, at vi har sat en positiv bevægelse i gang. Vi har iværksat indsatser på en række områder, hvoraf nogle allerede virker og nogle først slår igennem senere. Men jeg vil gerne love erhvervslivet, at vi fastholder et styrket fokus på det her,” siger borgmester Bo Hansen (S).

Han glæder sig over, at Svendborg Kommune i kølvandet på de seneste års utilfredsstillende feedback fra erhvervslivet ser ud til at have vendt udviklingen. Især på to parametre er der stor fremgang. På temaet ’Information og dialog med kommunen’ er Svendborg gået frem fra en 66. til en 25. plads, mens Svendborg på temaet ’arbejdskraft’ er gået fra en 80. til en 46. plads.

”Jeg tror, at vi ser resultatet af, at der er skabt en handlingsorienteret erhvervspolitik, etableret et serviceorienteret erhvervskontor, og at dialogen med virksomhederne er styrket på alle niveauer i kommunen. Vi deltager også i flere erhvervsnetværk end tidligere og har nu snart haft 300 inviterede virksomheder til borgmester-morgenmøder,” siger borgmester Bo Hansen (S) og fortsætter: ”Det er også  glædeligt at se, at virksomhederne tydeligt kvitterer for et godt samarbejde mellem erhvervslivet og jobcentrene om at skaffe kvalificeret arbejdskraft”.

Glad for fremgang
Per Nykjær Jensen, formand for Svendborg Erhvervsråd, glæder sig også over flotte fremgang.
”Det er især positivt, at vi netop på kommunikation er kommet op på en 25. plads. Det var et område, hvor vi i tidligere analyser lå dårligst. Placeringen på image halter stadig, og det kan godt undre, når vi nu samtidig netop scorer så flot på kommunikation. Det problem dykker vi ned i, og her er der fortsat en opgave, som vi skal have løst, siger Per Nykjær Jensen og tilføjer:

”En placering midt i feltet er for mig et absolut minimumskrav. Vi skal op i den øverste tredjedel, og det vil vi arbejde videre med,” siger han og peger også på etableringen af et selvstændigt erhvervskontor og den nye erhvervspolitik, som baggrund for fremgangen.

DI Fyns formand Poul Strandmark sender også ros.
”Svendborg Kommunes spring på 24 pladser frem viser, at en solid indsats for at øge kommunens kommunikation og dialog med virksomhederne faktisk betaler sig. Med den flotte kommunikationsudvikling in mente bliver det spændende at se, om det kan blive udgangspunktet for, at Svendborg kan rykke sig i positiv retning frem til næste undersøgelse”.

Her tager kommunen fat
Svendborg Kommune har de seneste år øget indsatsen for et godt erhvervsklima på en række områder.
”Vi ved, at byggesagsbehandling er ekstremt vigtig for erhvervslivets tilfredshed, og den har vi styrket. Vores sagsbehandlingstider i byggesager inden for industri- og lagerbygninger er de seneste par år nedbragt til trods for cirka 60 procent flere ansøgninger,” siger Bo Hansen.

Målt på sagsbehandlingstiderne for den erhvervsrettede byggesagsbehandling er Svendborg gået frem fra en 88. plads til en 20. plads i DI’s statistiske måling. Konkret er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Svendborg pt. 39 dage og for erhvervs-etagebyggeri 23 dage, hvilket er markant bedre end de nationale servicemål. Ifølge en ny måling er tre ud af fire virksomheder desuden tilfredse med sagsbehandlingen af byggesager – både hvad angår tempo og kvaliteten i vejledningen.

”Det skal vi blive endnu bedre til at kommunikere ud. Og så skal vi naturligvis ikke hvile på laurbærrene. Derfor har vi netop oprustet med fire nyansatte medarbejdere. Og fra januar skal et nyt erhvervsteam sikre en effektiv 360 graders indsats i de komplekse erhvervssager,” siger Bo Hansen og nævner ydermere, at Svendborg netop er blevet placeret som nr. 32 ud af 98 kommuner i ’ejendomsvenlighed’ af Ejendom Danmark.

Bo Hansen peger også på Havnen, de mange boligbyggerier og forskønnelsen af byen som vigtige indsatser.
”Kommunen spiller en meget aktiv rolle i den store byudvikling af Havnen, og den strøm af større boligbyggerier, der er i støbeskeen. Det bidrager tilsammen markant til at understøtte erhvervsaktiviteten og beskæftigelsen i kommunen. Desuden arbejder vi fokuseret med forskønnelsen af byen. For eksempel gennem projektet ’Liv i min by,’ der blandt andet fokuserer på at binde havn og by sammen. Det er blot én af mange indsatser for at gøre Svendborg mere attraktiv og tiltrække nye borgere og kvalificeret arbejdskraft, der kan skabe vækst og udvikling,” siger han.

Kommunens indsats har også handlet om at omskole ledige til de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Virksomhedsservice har i 2020 i et tæt og positivt samarbejde med erhvervslivet skabt mere end 100 voksenlærlinge-forløb i virksomhederne. En ny kampagne for fleksjobbere ser ligeledes ud til at give bonus. I løbet af de første uger har kampagnen medvirket til 17 nye fleksjob. Jobcentret styrker desuden samarbejdet med erhvervslivet gennem minimum 40 virksomhedsbesøg om ugen.

Kontakt:
Bo Hansen, borgmester, tlf.: 29272959, bo.hansen@svendborg.dk
Per Nykjær Jensen, formand for Svendborg Erhvervsråd, tlf. 40161262
Poul Strandmark, formand DI Fyn – kontakt Steen Høygaard tlf. 72160124

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen