Forudgående høring for ændring af kommuneplanen for en udvidelse af DLG Ulbølle

Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

  • Igangsat af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 27. september 2022.
  • Offentliggjort den 5. oktober 2022.
  • Høringsfrist den 2. november 2022.

 

Svendborg Kommune er ved at igangsætte en planlægning for nyt kommuneplantillæg og lokalplan ved DLG Ulbølle. Det aktuelle område ligger i Ulbølle ud mod Fåborgvej.

Med denne henvendelse vil vi gerne give dig mulighed for at sende dine ideer, forslag og bemærkninger til den kommende planlægning inden udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg der muliggør en udvidelse af rammeområdet 08.03.E3.360 – Erhvervsområde Fåborgvej.

 

Baggrund

DLG Ulbølle modtager hvert år omkring 20.000 tons korn i høstperioden. Den nuværende kapacitet på oplagring er ca. 9.000 tons, hvilket betyder at en stor del fraflyttes fra afdelingen straks efter modtagelse.

DLG Ulbølle ønsker en udvidelse af deres eksisterende virksomhed med tørreri og nye siloer til opbevaring af korn, som skal sikre et bedre flow i forbindelse med indlevering af korn i høstperioden.

Udvidelsen af området og en udbygning af lagerkapaciteten med ca. 9.000 tons korn, vil bestå af et tørreri samt 3 nye siloer, der ønskes opstillet syd for eksisterende bygninger på et areal som i dag anvendes til landbrug. En udvidelse af kommuneplanrammen og nyt byggeri kræver ny planlægning i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

 

Projektønske

Det nuværende erhvervsområde er indeholdt i gældende lokalplan 61.01 ”Bestemmelser for et område til erhvervsformål ved Møllevej” vedtaget i 1986. Den ønskede udvidelse kræver en ny lokalplan. En udvidelse af kommuneplanrammen samt ny lokalplan skal sikre en mulighed for udvidelse af DLG’s aktivitet. Derudover skal forhold som vandhåndtering, beplantningsbælte og overholdelse af støjforhold indgå i den kommende planlægning for området.

Erhvervsområdets afgrænsning ønskes udvidet med et mindre areal mod nord på ca. 556m2 samt et større areal mod syd på ca. 1,2 ha., hvor der ønskes etableret planlager og siloer til tørring og opbevaring af korn.

Derudover ønskes en ændring til den eksisterende kommuneplanramme i forhold til den maksimale bygningshøjde. Den maksimale bygningshøjde ønskes udvidet fra 8,5 m op til maksimalt 17 m.

 

Ulbølle Mølle
Den eksisterende mølle, Ulbølle Mølle fra 1863, ligger indenfor eksisterende lokalplan. Møllen er ikke udpeget som bevaringsværdig eller SAVE-registreret. Bestemmelserne fra eksisterende lokalplan, som vedrører møllen, vil blive overført til den kommende lokalplan og få et særskilt delområde i den kommende lokalplan.

 

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger

Den ønskede anvendelse af området kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor gennemfører kommunen en forudgående høring jævnfør Planlovens § 23c, hvor der er mulighed for at komme med forslag, idéer og bemærkninger til planlægningen, inden kommunen går i gang med planarbejdet.

Du kan sende dine ideer og forslag til hvad udvidelsen kunne bruges til på:

  • plan@svendborg.dk  
  • Svendborg Kommune, Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

 

Høringen går frem til og med 2. november 2022.

Husk at angive henvendelsen ”DLG Ulbølle”. Angiv navn, adresse og e-mail i din henvendelse. Høringssvar vil blive

Vær opmærksom på at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt. Der må ikke fremgå personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

 

Det videre forløb

De indkomne ideer og forslag vurderes efter høringen på 4 uger. Det er muligt at sagen behandles politisk på baggrund af indkomne høringssvar. Derefter vil der blive taget stilling til om Svendborg Kommune udarbejder forslag til kommuneplantillæg og en mulig lokalplan for området.

Lokalplansforslaget og kommuneplanforslaget kommer i offentlig høring i 8 uger. Her vil det være muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning, inden der tages endelig beslutning om planlægningen for området.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du ringe til planlægger Snorre Westh pr. mail snorre.westh@svendborg.dk eller pr. telefon 24 79 27 36.

 

Bilag

  • Kortbilag 1 – Oversigtskort over udvidelsen.
  • Plan- og Lokalsamfundsudvalgets udvalgsbeslutning af 27. september 2022

 

Links

 

Planloven om forudgående høring:

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

   Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Offentliggørelse skal ske i det register (red. Plandata.dk), som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v. (red. typisk 4 uger + evt. borgermøde).

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top