Bygge- og Anlægskontrakt – Forhåndsmeddelelse

Bygge- og Anlægskontrakt – Forhåndsmeddelelse
dornie
ons, 05/10/2022 – 09:24

Offentliggjort: 07.10.2022
Frist: 17.10.2022 kl. 12.00
TMF udbyder hermed en forhåndsmeddelelse:
Markedsdialog om genopretning af gadebelysning.
07.10.2022
17.10.2022, kl. 12:00

Opgaven

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Københavns Kommune. TMF står over for en udskiftning af armaturer, som anvender udgåede lyskilder samt en energioptimering og generel genopretning af armaturer.

TMF skal derfor udbyde en aftale på udskiftning eller retrofit af armaturer i perioden 2023-2026.

TMF ønsker at afholde en markedsdialog for at sikre, at udbuddet bliver beskrevet bedst muligt, så det ligeledes er klart, hvad leverandøren byder ind på. Markedsdialogen har til formål at undersøge, hvilke armaturtyper der findes på markedet, samt om disse imødekommer TMF’s krav og ønsker. Markedsdialogen skal herudover belyse, hvordan TMF kan opstille relevante tildelingskriterier for udbuddet, og hvordan leverandøren vil opnå optimal tidsstyring i forbindelse med udførelsen.

Ansøgning om deltagelse i markedsdialogen skal sendes pr. e-mail til Christian Phillip Jørgensen på NY9D@kk.dk. Ansøgningen bedes indeholde en kort beskrivelse af ansøgernes erfaring med udskiftning og tilpasning af armaturer på vejbelysning, samt en kort beskrivelse af hvilke overvejelser ansøgeren gør sig i forbindelse med det kommende udbud. Ansøgningen bedes endvidere indeholde en angivelse af de personer, der vil deltage i mødet. TMF vægter det positivt, såfremt leverandørens underleverandør (eller armaturproducent) deltager i markedsdialogen.

Markedsdialogen vil foregå som individuelle møder af ca. 2 times varighed den 31. oktober, samt den 1., 2. og 3. november 2022 i tidsrummet fra kl. 10.00-15.00 på Islands Brygge 37, 2300 København S.

TMF forventer at invitere op til 8 deltagere til markedsdialogen. Udvælgelsen af deltagerne til markedsdialogen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante erfaringer i forhold til de modtagne ansøgere eller hvilke ansøgere, som har beskrevet aspekter, som TMF ikke umiddelbart havde overvejet eller som vurderes som meget relevante for udbuddet.

TMF vil forud for møderne udsende en dagsorden med mere præciserede spørgsmål. Møderne vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får samme oplysninger fra TMF. Det står TMF frit for at vælge om, og i givet fald hvorledes, oplysningerne fra mødet vil indgå i det endelige udbudsmateriale. Der gøres opmærksom på, at en virksomhed kun sende én ansøgning om deltagelse. Dette kan enten ske ved, at virksomheden ansøger alene eller ansøger som sammenslutning af virksomheder. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er den 17. oktober 2022 kl. 12.00.

TMF beder ansøgerne være opmærksomme på, at TMF som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven. Uanset ansøgernes evt. angivelser om fortrolighed mv. vil TMF derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af lovens bestemmelser.

Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at en virksomhed har deltaget i markedsdialogen.

Foreløbig kravspecifikation

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top