Illustration

Dækning merudgifter, enkeltudgifter personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

De stigende energipriser kan betyde, at borgere, der modtager offentlig forsørgelse, kan komme til at stå i en vanskelig økonomisk situation og være ude af stand til at betale varme- og/eller elregningen selv. På den baggrund vil Svendborg Kommune gerne gøre borgere bosat i Svendborg Kommune opmærksom på de eksisterende muligheder for at yde økonomisk tilskud til denne persongruppe efter de gældende regler:

  • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp; selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (uden for program); førtidspensionister på ny ordning (tilkendt efter reglerne gældende fra 1.1. 2003) m.fl.
  • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt selvforsørgende omfattet af integrationslovens § 35
  • Personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, i lov højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til rimelige, nødvendige udgifter målrettet økonomisk dårligt stillede folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter reglerne gældende før 1.1. 2003).

Det skal bemærkes, at reglerne for, hvornår borgerne har ret til ydelser, ikke er ændret som led i energipakken.

Såfremt du ønsker at indgive en ansøgning om enkeltydelse til dækning af merudgifter til ekstraordinært høje varme- og elregninger, skal det ansøges via www.Borger.dk.

Hvis du har brug for hjælp til at ansøge, bedes du henvende dig i Jobcentret i Ramsherred 5 eller ringe til os på telefonnummer 62 23 30 00. (Bedst mellem kl. 10.00-12.00)

Hvis du er pensionist og har spørgsmål til ovenstående, har du mulighed for at henvende dig til Socialområdet på Svinget 14. Du har også mulighed for at ringe på tlf.: 6223 3970

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen