Stevns Kommune sender spildevandsplan 2021-30 i høring


I går godkendte kommunalbestyrelsen en ny spildevandsplan og den tilhørende miljøvurdering. Nu sendes de i høring de næste otte uger.

’Spildevandsplanen er en revision af vores nuværende spildevandsplan, og den fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand over de næste ni år. I den nuværende plan har vi haft meget fokus på indsatsen i det åbne land. Her er vi godt med ud fra de krav Miljøstyrelsen har sat, og fokus i den nye spildevandsplan er især på de regnvandsmæssige problemstillinger, herunder klimatilpasning og at vi får fjernet regnvand fra renseanlæggene’, fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.    

Flemming Petersen, formand i Plan, Miljø og Teknik, supplerer: 

’Et par af de mere konkrete projekter, som spildevandsplanen skitserer, er separering af regn- og spildevand i Store Heddinge og Strøby Egede. Vi har fået adskilt regn- og spildevand i vejarealerne i dele af Store Heddinge, og i den næste periode vil de berørte borgere, virksomheder og kommunen skulle adskille det på egne grunde. Der er en revideret tidsplan for separeringen i den del af Strøby Egede, som mangler. Det skal sikre, at regnvand ikke længere skal gennem renseanlæggene, og at risikoen for oversvømmelser mindskes, da vi får reduceret overløb i de fællesledninger, som vi bruger i dag’. 

Du kan bidrage med dine bemærkninger til planen

Forslaget til spildevandsplan 2021-2030 er udarbejdet som en digital plan, som du kan finde på kommunes planportal.

Fra mandag den 29. marts har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til planen.
Høringsperioden løber de næste otte uger. 

Den 5. maj 2021 afholder Stevns Kommune et digitalt borgermøde, hvor planens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og du har mulighed for at stille spørgsmål. 

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Spildevandsplanen.

Fakta: Hvad er en Spildevandsplan?

En spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen, og det er en plan for de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Planen udgør bl.a. grundlaget for at kommunen kan meddele påbud om ændringer af spildevandsforholdene. 

Stevns Kommunes spildevandplan 2021-2030 er samtidigt en revision og sammenskrivning af den nuværende spildevandsplan og vedtagne tillæg. 

Sidst opdateret

26.03.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen