Jens’ valgside | Stevns Kommune


æzdjg øziojb

Værd at vide om valgene

Fold alle ud


 • Endeligt valgresultat • Hvem kan stemme ved Folketingsvalget?

  Du kan stemme ved Folketingsvalget, hvis du:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • er dansk statsborger 
  • har fast bopæl i Danmark
  • ikke er umyndig 


 • Hvem kan stemme ved Europa-Parlamentsvalget?

  Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalget, hvis du:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • er dansk statsborger 
  • har fast bopæl i Danmark

  eller hvis du:

  • er dansk statsborger, fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark 

  Vælgere, der er umyndige (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne), har også valgret til Europa-Parlamentsvalg som følge af en lovændring i 2016.

  Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet.  Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. 
  Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

  Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).


 • Hvem kan jeg stemme på? • Hvor skal jeg stemme?

  Du skal stemme på det valgsted, der står på det valgkort, du får tilsendt forud for valget. Inden valget kan du brevstemme i alle kommuner i landet. Vi har fire valgdistrikter med hver ét valgsted i Stevns Kommune.

  Du kan skifte til et andet valgsted, hvis du gerne vil stemme på selve valgdagen, men har svært ved at komme til dit normale valgsted på grund af et handicap eller nedsat førlighed. Du skal kontakte Borgerservice, hvis du vil skifte valgsted. 

  De fire valgsteder er:

  • Hårlevhallen
  • Strøbyhallen (Strøby Idrætscenter)
  • Stevnshallen
  • Sydstevnshallen


 • Hvornår får jeg mit valgkort?

  Kort før hvert af de to valg sender vi dig dit valgkort.

  Valgkortet indeholder oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten samt oplysning om, hvor du skal stemme og hvornår der er åbent på valgstedet.

  Du skal have valgkortet med ved afstemningen, hvis du har glemt valgkortet ved afstemingen skal du kunne legitimere dig med dit sundhedskort, pas eller kørekort.

  Hvis du er stemmeberettiget og ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, bedes du rette henvendelse til Stevns Kommune tlf. 56 57 57 57.


 • Jeg vil gerne brevstemme ved Folketingsvalget

  Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op og afgive stemme på valgdagen.

  Du kan brevstemme til Folketingsvalget fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 på enhver borgerservice i landet. Borgerservice sender din brevstemme videre til den kommune, hvor du bor.

  I Stevns Kommune kan du brevstemme på Rådhuset i Store Heddinge på følgende tidspunkter:

  Mandag og tirsdag kl. 10.00-15.00
  Torsdag kl. 10.00-17.00
  Fredag kl. 10.00-12.30

  Rådhuset i Store Heddinge har desuden åbent for brevstemmeafgivning følgende dage:

  Lørdag den 18. maj kl. 10.00-12.00
  Søndag den 19. maj kl. 10.00-15.00
  Lørdag den 25. maj kl. 10.00-13.00
  Lørdag den 1. juni kl. 9.00-16.00

  Du kan også brevstemme på bibliotekerne i Stevns Kommune disse dage:

  Mandag den 20. maj kl. 14.00-20.00: Strøby Egede Bibliotek
  Onsdag den 22. maj kl. 14.00-20.00: Hårlev Bibliotek

  Du skal medbringe legitimation, f.eks. sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende.


 • Jeg vil gerne brevstemme ved Europa-Parlamentsvalget

  Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op og afgive stemme på valgdagen.

  Du kan brevstemme fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019 på enhver borgerservice i landet. Borgerservice sender din brevstemme videre til den kommune, hvor du bor.

  I Stevns Kommune kan du brevstemme på Rådhuset i Store Heddinge på følgende tidspunkter:

  Mandag og tirsdag kl. 10.00-15.00
  Torsdag kl. 10.00-17.00
  Fredag kl. 10.00-12.30

  Rådhuset i Store Heddinge har desuden åbent for brevstemmeafgivning følgende dage:

  Torsdag den 9. maj kl. 10.00-20.00
  Lørdag den 11. maj kl. 10.00-13.00
  Søndag den 19. maj kl. 10.00-15.00
  Torsdag den 23. maj kl. 9.00-17.00

  Du kan også brevstemme på bibliotekerne i Stevns Kommune disse dage:

  Mandag den 13. maj kl. 14.00-20.00: Hårlev Bibliotek
  Mandag den 20. maj kl. 14.00-20.00: Strøby Egede Bibliotek
  Onsdag den 22. maj kl. 14.00-20.00: Hårlev Bibliotek

  Du skal medbringe legitimation, f.eks. sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende.


 • Jeg vil gerne stemme hjemme hos mig selv

  Du kan kun stemme i dit eget hjem, hvis din førlighed forhindrer dig i at møde op på dit valgsted den 26. maj 2019.

  Hvis du får personlig hjælp i dit eget hjem eller mad fra Madservice Stevns, så sig til dem, at du ønsker at stemme i eget hjem, så sørger de for at du bliver registreret på listen.

  Hvis du ikke får hjælp fra det offentlige i dit eget hjem, kan du bruge disse skemaer:

  Europa-Parlamentsvalget: Ansøgningsskema (pdf),
  Folketingsvalget: Ansøgningsskema (pdf)

  eller ringe til Stevns kommune på tlf.: 56 57 57 57. Ansøgningsfristerne er:

  Europa-Parlamentsvalget fra 28. april og senest kl. 10.00 torsdag den 16. maj 2019
  Folketingsvalget fra den 8. maj og senest kl. 13.00 lørdag den 25. maj 2019

  Hvis du bor på et af kommunens plejecentre eller de tilknyttede ældreboliger, kommer vi forbi med en stemmeboks.

  Brohøj: Mandag den 20. maj 2019 kl. 10.00-11.30
  Egehaven: Mandag den 20. maj 2019 kl. 10.00-11.30
  Plushøj: Mandag den 20. maj 2019 kl. 13.30-15.30
  Stevnshøj: Mandag den 20. maj 2019 kl. 13.30-15.30
  Hotherhaven: Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 10.00-12.30


 • Jeg har brug for hjælpemidler, når jeg skal stemme

  På alle valgsteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sorte penne med stregtykkelse mellem 0,7 og 1,0 mm.
  • Lup der kan forstørre til mindst firedobbelt størrelse (ikke håndholdt)
  • LED-lampe der kan reguleres i lysstyrke og lysfarve (ikke håndholdt)

  På Rådhuset i Store Heddinge ved brevstemmeafgivning og i Hårlevhallen på valgdagen er der også:

  • Hæve- /sænkebord med fri benplads
  • CCTV (Closed Circuit Television) forstørrelsesapparat med skærm, der kan regulere skriftstørrelse, kontrast og lysstyrke 

  Hvis du har brug for at skifte valgsted til Hårlevhallen, er ansøgningsfristerne:

  Europa-Parlamentsvalget fra 28. april og senest kl. 12.00 torsdag den 16. maj 2019 
  Folketingsvalget fra den 8. maj og senest kl. 12.00 tirsdag den 28. maj 2019

  Europa-Parlamentsvalget (pdf)
  Folketingsvalget: Ansøgningsskema (pdf)

  Skemaet skal afleveres i Borgerservice, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. 


 • Jeg vil gerne have personlig hjælp til stemmeafgivning

  Har du brug for personlig hjælp til at afgive din stemme, på valgdagen eller når du skal brevstemme skal du som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme.

  Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet, hvad du ønsker at stemme. 

  Hjælpen kan gives af: 

  • 2 myndighedspersoner, (valgstyrere, tilforordnede vælgere eller brevstemmemodtagere) 
  • 1 myndighedsperson og 1 personligt udpeget hjælper
  • 1 personligt udpeget hjælper 

  For, at hjælpen kan ydes alene af 1 personligt udpeget hjælper, skal du over for en valgstyrer, tilforordnet vælger eller stemmemodtager udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få hjælp af en personligt udpeget hjælper, og dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

  Udtrykket ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse” omfatter funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol eller krykkestokke, eller brug af mobilitystok eller fører-hund og lignende.
   
  Det omfatter også funktionsnedsættelser som ikke umiddelbart er synlige, men som du kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagerkort eller parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Det er valgstyreren, den tilforordnede vælger eller stemmemodtageren, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper

  Hvis du har fået personlig hjælp til at brevstemme, skal dette fremgå af følgebrevet.

  Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivningen.


 • Stemmeprocent • Resultater fra tidligere valg • Regler for ophængning af valgplakater

  Europa-Parlamentsvalget

  Det er tilladt at hænge valgplakater op fra den 4. maj kl. 12.00. Plakaterne skal være taget ned igen senest ved midnat den 13. juni.

  Folketingsvalget

  Det er tilladt at hænge valgplakater op fra den 11. maj kl. 12.00. Plakaterne skal være taget ned igen senest ved midnat den 13. juni.

  Valgplakater på vejarealer – vejledning om opsætning af valgplakater (pdf)

Sidst opdateret

04.08.2021

Se den originale nyhed fra Stevns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen