Unge og psykisk sårbare tilbydes Kultur på recept i 2024-2026

De positive erfaringer fra projektet Kultur på recept 2020-2022 bliver nu videreudviklet til en ny målgruppe. Det har Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt Sundhedsudvalget besluttet. Kultur på recept kørte i perioden 2020-2022 og havde til formål at bidrage til en forbedring af den mentale sundhed og arbejdsparathed blandt langtidsledige og sygemeldte borgere over 18 år med angst, stress eller depression.

Evalueringen fra april 2023 viste, at deltagernes trivsel generelt blev øget, ligesom mange følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde.

– Projektet viste, at den mentale trivsel blev øget for 73 procent af deltagerne, mens 45 procent følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde. I Sønderborg Kommune vil vi styrke borgerne i et aktivt og meningsfuldt liv samtidig med, at vi har en vision om, at borgere skal have det godt fysisk og mentalt. Det understøtter dette projekt, siger Didde Lauritzen, der er formand for Sundhedsudvalget.

På baggrund af evalueringen har forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Kultur og Erhverv udarbejdet et oplæg til en videreudvikling af Kultur på recept. Der lægges op til et projekt over tre år i 2024-2026 med særligt fokus på unge samt borgere med psykiske sårbarheder.

– Vi har haft et ønske om at videreføre de gode erfaringer fra Kultur på recept, så det glæder mig, at det nye projekt har fokus på de unges trivsel og borgere, der oplever mistrivsel eller ensomhed. I det tidligere projekt fik deltagerne sociale erfaringer med at være del af fællesskaber samt et større kendskab til lokale kulturaktiviteter, siger Christel Leiendecker, der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt- og Medborgerskab.

Der planlægges at gennemføre fire forløb i 2024 og syv forløb i løbet af 2025-2026. Forløbene kommer til at vare syv uger med to mødegange pr. uge. Hver mødegang vil tage afsæt i en kulturaktivitet, hvor deltagerne både får kulturelle oplevelser og selv er udøvende. En kulturkoordinator, der er ansat i Kultur og Erhverv, deltager i alle møderne, mens lokale kulturaktører står for kulturaktiviteterne. Projektet finansieres blandt andet af uforbrugte midler.

Deltagerne til Kultur på recept skal fx findes gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelserne, socialpsykiatrien og væresteder.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top