Børn og unge i Sønderborg Kommune skal blive mere digitalt sunde

Den digitale udvikling har fundamentalt ændret vilkårene for hverdagslivet i mange familier. Det stigende forbrug af digitale medier og skærme påvirker børn og unges liv og sundhed. Sundhedsprofilen 2021 for region Syddanmark viser, at der er et sammenfald mellem brug af sociale medier og unges mentale trivsel. Børn og unges digitale fællesskaber kræver lige så stor opmærksomhed fra forældre og fagpersoner, som de fysiske fællesskaber.
 
Derfor indgår Sundhedsudvalget over de kommende tre år samarbejde med Børns Vilkår om at styrke børn og unges mentale trivsel ved at støtte dem og deres forældre i sunde digitale fællesskaber. Indsatsen hedder Digital Sundhed, der gennemføres i perioden 2023-2026 med opstart i dagtilbud i foråret 2024 og opstart i skoler i efteråret 2024.
 
Det glæder formanden for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen.
 
– Vi har et ansvar for at sikre Digital Sundhed for børn og unge i Sønderborg Kommune, og det er det, vi omsætter her i forhold til kommunens sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed 2023- 2026”, der har et væsentligt fokus på digital sundhed for børn og unge. Målet er at fremme børn og unges mentale sundhed ved at styrke dem i en mere bevidst digital adfærd. Samtidig skal vi ruste forældre og fagprofessionelle omkring børn og unge til at fremme digital sundhed, siger hun. 

Børns Vilkår er aktuelt førende i forhold til forskning og konkrete indsatser til fremme af børn og unges digitale trivsel. Børns Vilkår har senest udarbejdet skærmguide til forældre med anbefalinger til børn og unges digitale adfærd og trivsel.
 
Digital sundhed er et tilbud til alle dagtilbud og skoler i Sønderborg Kommune.
 
– Det er vigtigt for mig, at indsatsen skal være et tilbud til både de kommunale, frie og private dagtilbud og skoler. Jeg er samtidig meget glad for, at der laves et samarbejde med Børns Vilkår, der skal støtte op om Digital Sundhed med deres professionelle set up. Digital Sundhed bliver en flerstrenget, forebyggende indsats, hvor vi ikke laver forbud eller løfter pegefingre, men oplyser og inviterer til dialog, siger Bo Kleis Christensen, næstformand for Sundhedsudvalget. 

Indsatsen Digital sundhed omhandler konkret:

  • kompetenceløft af fagprofessionelle
  • aktiviteter og undervisning målrettet børn og unge
  • fokus på klassetrivsel og både fysisk og digitale fællesskaber
  • samarbejde med og støtte til forældre via dialog om digitale fællesskaber og mere bevidst digital adfærd
  • Oplæg og dialog i forbindelse med forældremøder, skolebestyrelses- og forældrerådsarbejde om hvordan voksne omkring børn og unge kan understøtte en sund digital trivsel.

Vidensby bliver tovholder for Digital Sundhed og koordinere indsatser og samarbejde mellem Børns Vilkår, SSP og andre interne fagprofessionelle tilknyttet dagtilbud og skoler.
 
Indsatsen Digital Sundhed understøtter Sundhedspolitikken 2023-2026 og Børne- og Ungepolitik 2018-2022.
 
Sundhedsudvalget får en midtvejsstatus af projektet i løbet af første halvår af 2025.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top