Tilfredshed i Sønderborg med udligningsreformen

Tilfredshed i Sønderborg med ny udligningsreform

Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over, at der er landet en udligningsreform, som ser mere rimelig ud end det første udspil. Især glæder han sig over, at pendlerskatten* er indarbejdet. Også det faktum, at det årlige finansieringstilskud er gjort permanent, øger sikkerheden i kommunernes arbejde med langsigtede budgetter.

Konkret betyder reformen for Sønderborg, at kommunen modtager godt 20 mio. kr. – i modsætning til, at den skal aflevere ca. 10 mio. kr., som der var udsigt til i det første udspil fra regeringen. Ca. 17 af de 20 mio. kr., som Sønderborg vil modtage, kommer af, at pendlerskatten er taget med i udligningsreformen.
 
– Jeg synes, det er meget flot, at Regeringen i denne kaotiske tid er lykkedes med at få en aftale på plads. Det giver os tryghed i arbejdet med at lægge budgetter, og så glæder jeg mig naturligvis over, at resultatet blev bedre for os end frygtet, siger borgmester Erik Lauritzen.
 
De sønderjyske kommuner fik indtil kommunalreformen i 2007 en andel i ”de begrænset skattepligtiges” (grænsependlernes) skat svarende til 32 pct. af udskrivningsgrundlaget. Efter reformen tilfaldt den kommunale andel staten, som fordelte den blandt alle landets kommuner. Samtidig tæller pendlerne ikke med i indbyggertallet, og et fald i indbyggertallet var i det første udspil en faktor, der markant talte til en kommunes ulempe.
 
– Dét jeg virkelig finder godt er, at vores talrige henvendelser til Folketingets medlemmer, især Jesper Petersen, har båret frugt. Det uheldige beregningsgrundlag, vi pegede på, er vi lykkes med at få ændret, og det er vi stolte over, siger borgmester Erik Lauritzen.
 
– Umiddelbart ser det ud til, at flere af de forhold, vi undrede os over i det første udspil, er luget ud. Det ser ud til, at det nu især er de større provinsbyer, der rammes, men samtidig er der samlet set lagt flere penge i reformen, så kommunerne samlet set skal bidrage med mindre.
– Sidst men ikke mindst er der grund til at glæde sig meget over, at det ekstraordinære finansieringstilskud er gjort permanent. Det giver sikkerhed, tryghed og mulighed for at lægge langsigtede budgetter, siger borgmester Erik Lauritzen, som således samlet set er glad for udligningsreformen.
 
*Pendlerskatten kaldes i udligningsreformen et ”særtilskud til grænsekommunerne i Syddanmark og Øresundsregionen”.

Kontaktinformation:

Borgmester Erik Lauritzen, tlf. 27 90 02 06

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen