Sønderborg Kommunes socialpolitik skal revideres

Den nye socialpolitik bygger oven på de gode erfaringer, der allerede er høstet. Socialpolitikken er med til at skaber rammerne for, at den enkelte borger kan have et godt liv.

–  Et af vores fokusområder i Sønderborg Kommune er det gode liv for alle borgere. Det gælder naturligvis også på socialområdet, og det afspejler sig i mange af de ting, vi har sat i gang i perioden med den nuværende socialpolitik 2017-2020. Vi har blandt andet arbejdet på at styrke en fælles indsats for og med borgeren mellem forvaltningsområderne, så borgeren oplever at få en samlet indsats fra kommunen. Vi har også sat tiltag i gang, der skal hjælpe borgerne så meget som muligt i deres nærmiljø, så de kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Endelig har vi øget mulighederne for beskæftigelse og aktivitet, siger Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget.

Konkret har den nuværende socialpolitik fx betydet:

  • etablering af specialplejeboliger for ældre udviklingshæmmede borgere på Tangshave Plejecenter
  • etablering af ”Straks-indsats” for borgere, så der sker en hurtigere igangsætning af socialpædagogisk støtte i eget hjem
  • initiativer inden for beskyttet beskæftigelse fx Den kongelige Køkkenhave, Café Humlehøj og det kommende Møllestedgård. 
     

–  Med den nye socialpolitik vil vi gerne videreføre den linje, der allerede er lagt, men politikken skal selvfølgelig tilpasses ud fra erfaringer og input fra relevante interessegrupper og borgere, udtaler næstformand for Social- og Seniorudvalget Ganeswaran Shanmugaratnam. 

Social- og Seniorudvalget har netop godkendt tids- og procesplanen for revision af socialpolitikken. Efter drøftelser og indhentning af input fra blandt andet Handicaprådet og Udsatterådet udarbejdes et udkast til den nye politik. Udkastet forventes at blive sendt i offentlig høring i september 2020, og indkomne høringssvar bliver behandlet og indarbejdet i den endelige version af socialpolitikken, som skal godkendes af Byrådet. Det er planen, at socialpolitikken skal være revideret og godkendt i december 2020.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen