Sønderborg Kommune sender ny vandforsyningsplan i høring

Rent drikkevand til alle, god drikkevandskvalitet nu og i fremtiden og bæredygtig udnyttelse af grundvandet er i fokus i Sønderborg Kommunes forslag til en ny vandforsyningsplan, Vandforsyningsplan 2023-2031, som Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt.
 
– Vandforsyningen i Sønderborg Kommune er god og stabil, men det er vigtigt med et værktøj som Vandforsyningsplanen, så vi fortsat sikrer en høj forsyningssikkerhed i fremtiden. Planen skal samtidig sikre, at grundvands-ressourcen i kommunen beskyttes, så vi har rent drikkevand på et bæredygtigt grundlag uden at påvirke naturen negativt, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Fremtidssikring af vandforsyningen sker i et samarbejde med vandværkerne i Sønderborg Kommune, som har haft Vandforsyningsplan 2023-2031 i forhøring.
 
– Sønderborg Kommune skal sammen med vandværkerne sikre, at alle forbrugere altid har drikkevand af god kvalitet. Det sker gennem kontroller, tilsyn og nødplaner, som er beskrevet i vandforsyningsplanen. Planen har også fokus på, at vandforbruget skal begrænses både hos forbrugere og vandværkerne gennem kampagner og fokus på ledningsnettet, siger Daniel Staugaard, der er næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Vandforsyningsplanen tager afsæt i Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet, som har fokus på at sikre, at alle har adgang til rent vand, og at dette forvaltes bæredygtigt.
 
Vandforsyningsplan 2023-2031 har fem mål for vandforsyningen i Sønderborg Kommune:

  • Adgang til rent drikkevand for alle borgere
  • Sikring af god drikkevandskvalitet
  • Fremtidssikring af vandforsyningen
  • Bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen
  • Beskyttelse af grundvandsressourcen.

 Vandforsyningsplan 2023-2031 sendes i otte ugers offentlig høring og kan ses her

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top