Social- og Seniorudvalget har godkendt handleplan for Guderup Plejecenter

– Vi har allerede iværksat tiltag, som skal sikre, at borgere altid får en værdig pleje og omsorg. Derfor har vi lige nu en demensvejleder, der indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen. Der er også igangsat individuelle dialogsamtaler mellem ledelsen, beboere og pårørende, siger plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen. 
Handleplanen er udarbejdet med baggrund i det kvalitetstjek, som Sønderborg Kommune iværksatte i lyset af de kritiske sager, og med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik.
 
Handleplanen omfatter blandt andet øget fokus på følgende tiltag:

  • Værdighed med konkrete indsatser inden for dialog og aktiviteter for borgerne
  • Demensvejlederne indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen for at understøtte den faglige læring i praksis
  • Bedre struktur i plejeindsatsen med sparring om den enkelte borger
  • Alle beboere får udarbejdet en sanseprofil
  • Der igangsættes en generel kompetenceudvikling, herunder sidemandsoplæring, så medarbejderne bruger demensuddannelsen i praksis
  • Bedre introduktion af nyansatte og mentorordning for ufaglærte
  • Dialogen med og informationen til de pårørende opprioriteres for at skabe øget tillid og et fortsat godt samarbejde
  • Øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Derudover er der den 25. marts gennemført et uanmeldt tilsyn på Guderup Plejecenter i forlængelse af de konkrete sager. Tilsynets tilbagemelding kan betyde en yderligere justering af handleplanen.

– Vi er selvfølgelig rigtig kede af de her enkelte sager, og det skal der rettes op på. Jeg har tillid til, at de indsatser der er og vil blive iværksat med handleplanen vil sikre en værdig pleje og omsorg på Guderup Plejecenter. Det er min opfattelse, at vi generelt leverer en god pleje og omsorg på kommunens plejecentre, men selvfølgelig giver sådanne sager anledning til en øget dialog med borgere og pårørende om indsatsen på vores plejecentre, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm.  

For at styrke den åbne og tillidsfulde dialog udsender Sønderborg Kommune efter påske et brev til samtlige pårørende til beboere på kommunes plejecentre. Brevet er en invitation til dialog og en orientering om, at plejecentrene nu genoptager pårørendemøderne efter coronanedlukningen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen