Skolerne genåbner efter påske for elever i 5. til 8. årgang

Som en del af den gradvise genåbning af samfundet åbner skolerne tirsdag den 6. april 2021 for eleverne fra 5. til 8. klassetrin. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt den delvise genåbningsplan for skolerne i Sønderborg Kommune, hvor eleverne må fysisk møde i skole, hver anden uge og hver anden uge modtage undervisning hjemme.
 
– Det er rigtig dejligt, at vi nu kan få næste runde af elever i Sønderborg Kommune tilbage i skole efter påske, hvor de hører hjemme – nemlig i klaseværelserne. Og selv om skemaet for eleverne i 5. til 8. årgang kommer til at minde om det for de ældste elever, hvor man kun hver anden uge er fysisk på skolen, og hver anden uge har hjemmeundervisning, så er det et godt skridt i den rigtige retning mod mere normale skoletilstande, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, glæder sig også til tirsdag efter påske.
 
– Nu er spændingen udløst på, hvordan vi kan få flere elever tilbage i skolerne, og jeg er glad for, at det nu er 5. til 8. klasse, der skal tilbage. Vi har stor forståelse for, at eleverne har et stort behov for at komme tilbage i klasserne fysisk for at få undervisning og være sammen med deres klassekammerater. 

Begge politikere tilføjer samstemmende, at de håber, at smittetallet i Sønderborg Kommune holder sig stabilt eller falder i påsken, så kommunen ikke kommer i en situation, hvor noget af genåbningen på skoleområdet skal rulles tilbage.
 
For eleverne i Sønderborg Kommunes folkeskoler betyder genåbningen følgende:
 
5. til 8. klasse
Skoledagen skal være så tæt på den hverdag, de har kendt før nedlukningen, dog med et stort fokus på at understøtte elevernes trivsel. Det er skolerne, der selv lokalt skal beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges til den indsats.
 
Eleverne i 5. til 8. årgang skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra.
 
0. til 4. klasse samt 9. og 10. klasse
Genåbningen for 0. til 4. årgang fortsætter uændret, og det samme gør sig gældende eleverne i 9. og 10. årgang.
 
Generelt:
Skolerne skal sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist. Fx at 7.B og 7.C møder på skolen i uge 15, hvor 7.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 16 og så fremdeles.
 
Fremmødet på en skole kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen i uge 14, hvor 6. årgang undervises hjemmefra, og så er det omvendt i uge 15.
 
Skolen bør ved tilrettelæggelse af den fysiske nødundervisning i videst muligt omfang tage højde for, at de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt. Det vil betyde, at underviserne i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser/hold og derved også møder frem hver anden uge.
 
Der kan åbnes for kortere fysiske udendørs møder i såkaldte trivselsgrupper. Tilbuddet er for elever, der mistrives, har dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsgrupper.
 
Test
Der etableres kviktest på alle kommunens skoler efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Test foretages i skoletiden, og forældrene bliver informeret om anbefalingerne fra skolen på kommunikationsplatformen Aula.
 
For elever i 5. til 8. årgang gælder en kraftig opfordring til, at elever har et negativt testresultat inden fremmøde, der højst er 72 timer gammel.
 
Forældrene skal give samtykke til test for elever på 12, 13 og 14 år via formular i Aula.
 
En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages, såfremt eleven er under 18 år.
 
Fakta:
Der er 2.947 elever i 5. til 8. årgang i Sønderborg Kommune, der berøres af den delvise genåbning.
 
Bygningerne vil være rengjorte til brug fra om morgenen den 6. april 2021, og i forbindelse med genåbningen er der stor fokus på rengøring og hygiejnen i tæt samarbejde med Rengøringsenheden. Der vil være ekstra rengøring maj måned ud, og toiletter og overflader rengøres minimum 2 gange dagligt.
 
Skolebusserne kører med en kapacitet svarende til behovet.
 
Forældre eller andre besøgende, der fysisk kommer på skolen, skal bære mundbind eller visir.
 
Alle forældre vil få information direkte fra skolen om skoledagen for deres børns klasse.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen