Byrådet har besluttet - marts 2021

Byrådet har besluttet – marts 2021

Mandag 22. marts var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad byrådet har besluttet

Nyt til legepladserne
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at bruge 600.000 kroner på at skifte legehuse, vipper og lignende ud på legepladser. 150.000-200.000 af beløbet skal bruges på at indrette en ny legeplads ved Bikeparken på Cirkuspladsen i Silkeborg.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 2

Flere kunstgræsbaner ved Søholt
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at bruge 7,8 mio. kroner på flere kunstgræsbaner ved Søholt. Banerne er med til at skabe mere plads i området til andre aktiviteter, fordi de kan bruges både sommer og vinter – modsat baner med græs. De er desuden mere slidstærke.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 3

Bueskytterne flytter
Silkeborg: Byrådet har godkendt at bruge 1 mio. kroner på at flytte bueskytternes bane på Søholt til et nyt sted i området for at gøre plads til det kommende Svømmecenter. Pengene bliver blandt andet brugt til hegn og volde.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 4

Trailcenter bliver 1,7 mio. kroner dyrere
Silkeborg: Byrådet har godkendt at bruge 1,7 mio. kroner mere på at bygge et trailcenter i området ude ved Aqua end budgetteret. Trailcentret vil være åbent for alle fra morgen til aften. Der vil være fx parkering, toilet, omklædning, træningsredskaber, bålsted, aflåselige skabe, opholdsrum og cykelvask.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 5

Afgørelse om lokalplan for 195 huse i Balle udsat
Silkeborg: Byrådet har udsat behandling af punktet om 195 boliger samt daginstitution i Astrid Lindgren-kvarteret i Balle til mødet i april.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 6

Plan om erhverv i teknisk skoles gamle bygninger
Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for erhverv på Kejlstrupvej 87 i 8 ugers høring. Planen skaber plads til 16.000 m2 blandet erhverv, fx bilforhandler med showroom, sportsfaciliteter samt kontor og serviceerhverv.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 7

Nej til at ændre på daginstitutions placering
Silkeborg: Byrådet har besluttet at lade være med at ændre placering på en kommende daginstitution i Astrid Lindgren-kvarteret.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 8

Billigere at planlægge og byggemodne
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt regnskaber for 13 forskellige projekter om byggemodning og lignende fra 2020. Det har vist sig at blive små 6 mio. kroner billigere end budgetteret. Der var i alt sat 71,8 mio. kroner af til de 13 projekter.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 9

Penge til byggemodning overført
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at der overføres 22,386 mio. kroner fra 2020 til 2021 på kontoen for byggemodning og planlægning.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 10

Vedligehold af slusen ved Langebro
Silkeborg: Byrådet har frigivet 500.00 kroner til vedligehold af slusen ved Langebro. Denne gang går pengene til at skifte tætningssystemet. Slusen har 3 formål. At holde vandstanden i en bestemt højde (flodemål), sikre fri passage for fisk og smådyr samt kanoer og kajakker. Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 11

Nyt torvemiljø i Ans får offentligt toilet
Ans: Byrådet har besluttet at renovere torvet i Ans for 750.000 kroner. Pengene går blandt andet til en pavillon ved busholdepladsen på Torvet med offentligt toilet. Projektet omfatter desuden flere træer ved Torvet, gadelys og grønne arealer ved Byhaven.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 12

Flere stier i det åbne land
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at give 300.000 kroner til flere stier. Pengene skal bruges til at støtte lokale projekter om stier i det åbne land rundt om i kommunen.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 13

Fokus på strengt beskyttede dyrearter
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at der bruges 300.000 kroner på at undersøge padders forhold i området omkring Gødvad, Grauballe, Gjern og Voel og markfirbens antal og forhold omkring Sjørslev, Levring og Ans. Der er desuden planlagt et antal vandhuller i områder, hvor løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander lever.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 14

1 mio. kroner til Krabbes Grønne Rings sidste etape
Kjellerup: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner, der skal bruges på at gøre Krabbes Grønne Ring færdig. Det betyder, at cyklister og gående ikke længere skal ud på asfalten på Astrupvej. Krabbes Grønne Ring rundt om Kjellerup er helt unik og giver adgang til det grønne og rekreative og med tiden flere outdoor-aktiviteter.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 15

Mere skov ved Eriksborg
Silkeborg: Byrådet har givet 1,62 mio. kroner til mere skov ved Eriksborg. Visionen er at der max. er 500 meter til skov i nye bydele såsom Eriksborg, som så får de kvaliteter, som Nordskoven i dag giver Midtbyen, Søtorvet, Papirfabrikken, Sydbyen og Århusbakken i Silkeborg by. Træer i Eriksborg rejses i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 16

Tværdalsvej bliver offentlig vej
Sejs-Svejbæk: Byrådet har besluttet at optage Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk som offentlig vej. Vejen Tværdalsvej bliver stamvej til nyt boligområde, ny børnehus, og vejen vil derfor blive belastet af en forholdsvis stor trafik. Ændringen betyder, at Silkeborg Kommune overtager udgifterne til vedligehold.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 17

Aftale om godt samarbejde for et godt nærdemokrati
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny aftale om samarbejde for et godt nærdemokrati. Aftalen er udarbejdet efter input fra lokalrådene og beskriver hvordan lokalrådene, politikerne og administrationen hver især kan gøre for at bidrage til et godt nærdemokrati.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 18

Midtjysk Brand og Rednings regnskab for 2020
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Midtjysk Brand og Rednings regnskab for 2020. Ragskabet viser et positivt resultat på 901.000 kroner. Der har været færre øvelser og mindre uddannelse på grund af Covid-19 restriktioner øvelser samt færre udrykninger – sandsynligvis af samme årsag. Virksomheder har været lukket ned og folk har derfor arbejdet hjemme.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 19

Regnskab for 13 mindre projekter godkendt
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en række mindre regnskaber fra 2018-2020 fx; for stier nær Silkeborg, tilskud til lokalt initierede projekter, lysanlæg i Gjessø og Skateparken.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 20

Penge flyttert fra 2020 til 2021
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at der flyttes penge fra 2020 til 2021 og omvendt på en række konti i de forskellige udvalgs områder. Sagen derudover handlede om udgifter relateret til COVID-19. Her ligger det dog endnu ikke fast, hvor mange udgifter, kommunen bliver kompenseret for.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 21

Fleksible lejeregler på Arendalsvej
Silkeborg: Byrådet har godkendt, at 449 boliger på Arendalsvej skal tilbydes interesserede lejere efter fleksible regler, der er indført for at sikre en bred sammensætning af beboere. 50% af nye lejere skal enten have fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen, være under uddannelse eller være seniorer over 64 år. Reglerne gælder de næste 3 år.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 22

Tilskud til byggeri af almene boliger i Voel
Voel: Silkeborg Boligselskab ønsker at bygge 10 almene boliger på Thorupgårdsvej 22b i Voel. Budgettet er på 21,500 mio. kroner, og Silkeborg Kommune er forpligtet til at give tilskud på 10% af beløbet; altså 2,15 mio. kroner denne gang.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 23

Regnskab for alment byggeri på Bredhøjvej
Silkeborg: Byrådet har godkendt Midtjysk Boligforenings samlede udgifter til byggeri af almene boliger ved College 360 på Bredhøjvej. Byggeriet blev 8 mio. kroner billigere end først beregnet.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 24

Byens Hus overtager det gamle bibliotek i Them
Them: Byrådet har overdraget den gamle rådhus/bibliotek i Them til Byens Hus. Foreningen vil benytte huset til et sted, hvor alle kan mødes enten for at hygge sig eller for at dyrke sine interesser. Huset har stået tomt i mere end 2 år og er blevet fugtigt. Silkeborg Kommune vil derfor betale for en afløbsrist, der leder overfladevand væk fra huses sokkel.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 25

Nej til tilskud til Byens Hus
Them: Byrådet har besluttet ikke at give tilskud til at renovere det kommende Byens Hus i Them. Foreningen bag huset har søgt om 750.000 kroner, men i aftalen om, at foreningen kan overtage huset kvit og fri er det nævnt, at der ikke ville være muligt med tilskud til et sådant formål.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 26

Sikring af datainformation
Silkeborg Kommune :Byrådet er blevet orienteret om de tiltag, der er taget for at sikre kontrol over information som f.eks. kontrakter, borgernes oplysninger, personaleoplysninger osv. Byrådet har desuden godkendt, at det fremover er Direktionen og Økonomi- og Erhvervsudvalget, der står for det videre arbejde.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 27

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i Outdoor Institute
Silkeborg Kommune: Byrådet har udpeget Mads Frandsen og Hans Okholm som medlemmer af bestyrelsen i det kommende Outdoor Instute, som er et samarbejde med Outdoor Living Lab og Danmarks Outdoor Hovedstad.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 28

Valg af 2 repræsentanter til Silkeborg Business
Silkeborg Kommune: Byrådet har udpeget Johan Brødsgaard og Helle Gade som medlemmer af Silkeborg Business’ repræsentantskab. Derudover er den til enhver tid siddende borgmester født medlem. Silkeborg Business’ er en fusion mellem ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og Silkeborg Søhøjlandet.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 29

Medlemmer til Beboerklagenævn og Huslejenævn
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Hans Henrik Edlund og Kristian Graven Nielsen er formand samt suppleant for Beboerklagenævnet samt Huslejenævnet fra juli 2021 og 4 år frem.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 30

Mere skov i Astrid Lindgren-kvarteret
Silkeborg: Byrådet har efter anmodning fra Jonas Sivertsen sendt lokalplanen for Astrid Lindgren tilbage i Plan- og Vejudvalget. Han ønsker blandt andet, at mere skov bliver bevaret.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 31

Yderligere 40 pasningspladser i Buskelund
Silkeborg: Byrådet har efter anmodning fra borgmester Steen Vindum besluttet at opføre et elementbyggeri med plads til 40 børn tæt på Regnbuen i Buskelund. Byggeriet kommer til at koste 12 mio. kroner, og bliver sat i gang hurtigst muligt.
Byrådsmødet, mandag 22. marts, sag 32

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen