Samarbejde mellem region og kommune skaber tryghed for borgere med spiseforstyrrelser

Samarbejde mellem region og kommune skaber tryghed for borgere med spiseforstyrrelser

Samarbejde mellem region og kommune skaber tryghed for borgere med spiseforstyrrelser

KommuneNyheder - Samarbejde mellem region og kommune skaber tryghed for borgere med spiseforstyrrelser

Privat foto: Jeg er sikker på, at det gør min proces mod at blive fri af en spiseforstyrrelse kortere, end hvis de to instanser ikke havde et samarbejde, siger Katharina Svane Handberg.

Vejen ud af en spiseforstyrrelse består ofte dels af ambulante behandlinger og dels af praktiske øvelser i hverdagen. Regionen står for behandlingerne, men hvis der er behov for støtte til at lære at mestre hverdagen, skal hjælpen findes i kommunen. Sønderborg Kommune og Region Syddanmark har fundet takten og udviklet et godt samarbejde.

Et godt samarbejde på tværs af behandlingstilbud i Region Syddanmark og rehabiliteringstilbud i socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune har vist sig at være alfa og omega i forhold til at hjælpe borgere ud af deres spiseforstyrrelser. Ved hjælp af en fælles prioriteret indsats er det lykkedes kommune og region at finde ind i et velfungerende samarbejde.
 
Helt konkret deltager et team bestående af medarbejdere fra både region og kommune i fælles møder med patienterne og de pårørende. Det er med til at give frontpersonalet på tværs af region og kommune en tæt kontakt med hinanden, ligesom der udvikles et fælles sprog og en fælles forståelse i forhold til den enkelte patient. I Sønderborg Kommune er der lige nu 30 borgere tilknyttet teamet.
 
Rart med opbakning fra begge sider
Katharina Svane Handberg, der er bosat i Sønderborg Kommune, oplever, at samarbejdet mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune gavner hendes proces frem mod at blive fri af en spiseforstyrrelse.
 
– Det, at være en del af et samspil mellem to instanser, har gjort behandlingen mod min spiseforstyrrelse mere intens. Der bliver bakket op fra begge sider, og de emner, jeg arbejder med via kommunens team for spiseforstyrrelse, har også været emner i behandlingsgruppen i lokalpsykiatrien. Det har været en win win-situation for mig, da gentagelser er en god ting, og det fæstner sig mere. Det er også rart, at rehabiliteringen og behandlingen i lokalpsykiatrien har møder sammen, så vi alle kan være samlet under ét tag og have fælles samtaler. Det er virkelig rart, at der er dette tilbud i kommunen, og jeg er sikker på, at det gør min proces mod at blive fri af en spiseforstyrrelse kortere, end hvis de to instanser ikke havde et samarbejde, siger Katharina Svane Handberg.
 
Samarbejdet giver større tryghed for patienterne
Sussie Slumstrup, der er speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, oplever også at samarbejdet skaber værdi både for patienterne og deres familier:
 
– Den samarbejdsmodel, vi har udviklet med Sønderborg Kommune, vil vi meget gerne udbrede til andre kommuner. Rammerne for samarbejdet er godt defineret, og vi har jævnligt fælles netværksmøder. Derudover har vi en god kontakt, og kender efterhånden hinanden godt. Det giver en smidighed for eksempel i forhold til lige at ringe til hinanden. Vores samarbejde giver bedre tryghed og kvalitet for både patienter og pårørende, siger speciallæge Sussie Slumstrup.
 
Kommunal stolthed og glæde over samarbejde
Formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune Preben Storm glæder sig også over samarbejdet.
 
– Det er godt at opleve, at den prioritering, vi har lagt ned over spiseforstyrrelsesområdet, bærer så konkret frugt. Et godt samarbejde kommer ikke af sig selv, og der ligger både faglighed og menneskelighed bag de gode resultater. Det glæder mig meget, at den specialiserede indsats i socialpsykiatrien og samarbejdet med regionen fungerer så godt, siger Preben Storm.
 
Næstformand i Sundhedsudvalget ser også frugterne af det gode samarbejde:
 
– Det er en ekstrem hård belastning for en familie, hvis et familiemedlem har massive spiseforstyrrelser, og der er ofte brug for hjælp i hjemmet. Regionens behandlingstilbud er så at sige det ene ben. Kommunens rehabiliteringstilbud er det andet. Når de to ben bliver koblet sammen, og vi kan informere og koordinere indsatserne på tværs, så er det, at vi for alvor kan hjælpe borgerne på vej ud af en spiseforstyrrelse. Jeg er stolt af det samarbejde, vi i kommunen har udviklet med regionen, og håber det kan være til inspiration for andre, siger Didde Lauritzen, næstformand i Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune.
 
Borgerne skal opleve sammenhæng i behandlingen
Også fra regional side er der tilfredshed med samarbejdet. Bo Libergren, som er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, siger:
 
– Vi har et rigtig godt samarbejde med Sønderborg Kommune på flere områder, hvor samarbejdet om borgere med spiseforstyrrelser er et af dem. Helt overordet er det altid vigtigt, at region og kommune er i tæt dialog med hinanden, så borgerne oplever, at der er sammenhæng i deres behandling. Men når det drejer sig om så sårbar en gruppe som borgere med spiseforstyrrelser, er det helt essentielt, at vi står sammen og gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem tilbage til en normal hverdag.

Kontaktinformation:

Didde Lauritzen, næstformand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune. Tlf. 27 90 39 99, dla@sonderborg.dk

Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, tlf. 27 90 02 10, e-mail: pst@sonderborg.dk

Formand Bo Libergren, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, telefon 2920 1800

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen