Ny politik skal sikre retning og kvaliteti fremtidens arkitektur og bevaring

Ny politik skal sikre retning og kvalitet
i fremtidens arkitektur og bevaring

Efter høringsperiode og inddragelse af en række interessenter er Sønderborg Kommune klar med en arkitektur- og bevaringspolitik, som Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at vedtage. Formålet med politikken er at styrke kommunens identitet som turistdestination, øge tilflytningen og skabe vækst og værdi på tværs af land og by. Årlige handleplaner skal sikre, at politikken bliver til praksis.

Sønderborg Kommune rummer flere gamle, bevaringsværdige kulturmiljøer, fx omkring Gråsten Slot og i Augustenborgs historiske bymidte. Samtidig er der eksempler på moderne arkitektur og byplanlægning, fx ved Idrætshøjskolen og på Byens Havn i Sønderborg.
– Jeg er meget glad for, at vi nu står med en politik, som både skal hjælpe os med sikre bevaringsværdige miljøer og skabe gode rammer for bæredygtig, fremtidssikret arkitektur. Samtidig med, at der udstikkes en fælles retning, skal politikken sikre, at der kan foregå en positiv udvikling til gavn for hele kommunen. Det er en balancegang, hvor nogle måske synes, politikken er for stram – andre for slap. Jeg mener, vi har fundet en god balance og håber, at politikken vil være med til at understøtte vores områdes identitet og det potentiale, vi har, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
– I vores arbejde med at sikre fortsat vækst og udvikling i Sønderborg Kommune satser vi meget på tilflytning og turisme og på at fastholde både borgere og virksomheder. Her spiller bevaring af bygninger og kulturmiljøer også en rolle. Samtidig vil vi med dialog og samarbejde jf. handleplanerne sikre, at politikken skaber mest mulig værdi for vores borgere. De skal gerne se sig selv som medspillere i indsatsen for at være og blive en attraktiv kommune både for os, der bor her, og turister og dem, vi gerne vil have til at flytte hertil, supplerer næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Stefan Lydal.
FAKTA
Byrådets flertalsgruppe besluttede i sin konstitueringsaftale i 2018, at kommunen skal have en arkitektur- og bevaringspolitik. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt et forslag, som efter en høringsperiode, involvering af forskellige interessenter og ændringer som følge af høringssvar nu foreligger som et endeligt politikforslag. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet godkender politikken på sit sidste møde i år, den 22. december.
Arkitektur- og bevaringspolitikken skal hvert år suppleres med et værktøj i form af en handleplan. Den første handleplan for 2022, som hedder ”Implementering og ejerskab”, er udarbejdet sideløbende med politikken. I slutningen af 2022 skal der vælges et tema for hvert af de kommende fire år.
Arkitektur- og bevaringspolitikken kan ses på www.sonderborgkommune.dk / politikker og planer

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/4dec8cd1-2662-0cda-71f5-0c825154e023.jpg
Den runde bro i parken over for Nordborg Slot er et eksempel på nyere arkitektur, som øger værdien af et byrum i kommunen.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/abba53c0-9ed5-51f3-b94b-5fb813884cbf.jpg
Realiseringen af Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten er med sine bygninger og havearktektur med til at løfte oplevelsen af Gråsten By for både borgere og turister. Fotos: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune  

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, tlf. any@sonderborg.dk
Næstformand Stefan Lydal, tlf. 27 90 37 18, mail: sly@sonderborg.dk
Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen