Der skrues op for beskyttelse af drikkevandet

Der skrues op for beskyttelse af drikkevandet

Der skrues op for beskyttelse af drikkevandet

KommuneNyheder - Der skrues op for beskyttelse af drikkevandet

Folketinget øgede med en aftale i januar 2019 indsatsen for at sikre, at vi også i fremtiden kan drikke postevand fra vandhanen. Aftalen pålagde kommunerne at gennemgå alle zoner omkring vandboringer inden udgangen af 2022 og sikre, at de friholdes for pesticider. For at nå i mål med dette krav har Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune givet forvaltningen lov til at udstede påbud til ejere af jord omkring boringerne.

– Det handler i bund og grund om at beskytte vores drikkevand. Vi har igennem en årrække været i gang med arbejdet i form af indsatsplaner, som vi foreløbig har syv af i kommunen. De tager hver især hånd om at beskytte områderne omkring drikkevandsboringerne. Folketingets aftale fra 2019 markerer et holdningsskifte, en stramning, hvor man nu siger, at der skal være en god grund til IKKE at beskytte zonerne omkring boringerne. Før sagde man, der skulle være en god grund til at gøre det. Men samtidig skal vi naturligvis kompensere de landmænd, der ejer den jord ved boringerne, som de ikke længere kan få helt så stort udbytte af, og det arbejde er vi i fuld gang med og vil gerne optimere for at blive færdige til tiden, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.
Den påbudsbevilling, Teknik- og Miljøudvalget har meddelt til forvaltningen, giver mulighed for at udstede påbud i de 18 boringsnære beskyttelseszoner, som ikke allerede er omfattet af kommunens syv indsatsplaner. Kommunen håber på at indgå frivillige aftaler med de pågældende jordejere. Lykkes det ikke, har forvaltningen nu – med udvalgets beslutning – mulighed for at udstede påbud på ekspropriationslignende vilkår.
– Der er rundt i landet eksempler på, at det har taget flere år at nå til enighed om aftaler for pesticidfrie zoner omkring boringer, fx fordi ankesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget flere år. Vi håber meget på at lykkes med frivillige aftaler. Vi tror på, at der bedst opnås ordentlige aftaler ved at holde forhandlingerne lokalt, og den målsætning understøttes af muligheden for at udstede påbud, siger Stefan Lydal, næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.
Forvaltningen i Sønderborg Kommune har i forbindelse med Folketingets tillægsaftale i 2019 gennemgået alle 78 boringsnære zoner og vurderer, at en pesticidindsats er nødvendig ved størstedelen af dem. De fleste ligger inden for de områder, der allerede er omfattet af indsatsplaner. De 18, der ligger udenfor, kommer inden for de næste fem år med i indsatsplaner. Det er samtidig zonerne omkring dem, forvaltningen nu har mulighed for at udstede påbud for, hvis der ikke kan træffes en frivillig aftale.
De 18 boringsnære zoner, der mangler aftaler for, ligger i Iller, Skelde, Dalsgård, Oksbøl, Guderup, Frederiksgård, Kirkehørup, Hørup-Høruphav, Kær, Sydals Øst og Kegnæs. Det er vandsamarbejdet, der indleder forhandlingerne, og der lægges ud med vandværkerne på Jyllandssiden.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/_compresseds/2eced526-b194-5505-e954-97577aefb0d6.jpg
Vandværket her ved Kær Bygade er et eksempel på et sted, hvor der ikke er indgået aftale om pesticidfri dyrkning. Her ligger to af de 18 boringer i Sønderborg Kommune, hvor vandsamarbejdet skal i dialog med lodsejerne. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune
 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, tlf. any@sonderborg.dk
Næstformand Stefan Lydal, tlf. 27 90 37 18, mail: sly@sonderborg.dk
Plan- og myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen