Næste step er fokus på hele Dybbøl Banke

På finansloven er der de næste to år afsat 400.000 kroner årligt til Dybbøl Mølle. Dermed får Sønderborg Kommune og Den selvejende institution Dybbøl Mølle opfyldt deres ønske om et årligt statstilskud til møllens drift.
 
Beløbet stemmer overens med det, som Den selvejende institution Dybbøl Mølle bad om i slutningen af 2019 hos kulturministeren og staten, og også med den opfordring som Sønderborg Kommune i september 2020 sendte til kulturministeren og Folketingets kulturudvalg.

Derfor er der også glæde hos formanden for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt.
 
– Sønderborg Kommune glæder sig over resultatet og driftsbevillingen på 400.000 kr. om året de næste to år. Vi er samtidig tilfredse med det signal, som regeringen nu sender om, at staten tager et medansvar for bevarelsen af nationalsymbolet Dybbøl Mølle. Det håber, vi også rækker ud over 2022, mener han. 

Samme tilgang har Jens Peter Rasmussen, der er formand for Den selvejende Institution Dybbøl Mølle og formand for Fonden Dybbøl Banke. Han er glad for, at møllen kom på Finansloven for 2019 med en omfattende renovering og nu igen for 2021 og 2022 med et driftstilskud til løbende renovering.
 
– Midt i glæden over Dybbøl Mølles succes må vi ikke glemme, at der på Dybbøl Banke også findes Historiecenteret, hvis mission er at formidle historien og levendegøre beretningen om soldaternes tilværelse under krigen i 1864. De senere års fokus på Dybbøl Mølle har ganske vidst medført, at besøgstallet ved møllen i år har været det højeste nogensinde. Men der er faktisk dobbelt så mange besøgende ved Historiecenteret i forhold til Dybbøl Mølle, siger han. 

Dybbøl-området er meget mere end Dybbøl Mølle, og derfor er det vigtigt, at der kommer et større fokus på hele Dybbøl Banke, mener Jens Peter Rasmussen.
 
– Visionen for udviklingen af Dybbøl Banke, som er udformet i fællesskab af de to institutioner, er at skabe en sammenhængende formidling af begivenhederne i skanserne for mere end 156 år siden. Dette indebærer at give publikum forståelse for soldaternes vilkår under kampene i skanserne samt forståelse for, hvorfor Dybbøl Mølle var så vigtig for soldaternes kampvilje, at de var parate til at ofre deres liv på at forsvare møllen, siger han. 

Det er en vision, som Stephan Kleinschmidt bakker op om.
 
– Sønderborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at udvikle den kulturelle infrastruktur til historieformidling på Dybbøl Banke. Næste skridt på Dybbøl Banke er derfor at omsætte visionen til praktiske handlinger. Det kræver et fortsat godt samarbejde mellem aktørerne i og omkring Dybbøl Banke for at skaffe den nødvendige finansiering, mener han. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen