Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Odensevej 50, 5540 Ullerslev

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et udleveringsrum på Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Cvr-nr.: 76884218.

Nyborg Kommune har 9. oktober 2020 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug) anmeldeordning i § 10 om etablering af et udleveringsrum på ovennævnte landbrugsejendom. 

Af anmeldelsen fremgår, at udleveringsrummet etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Det anses desuden for at være erhvervsmæssigt nødvendig for
husdyrbruget, da det eksisterende udleveringsrum ikke er stort nok, samt af hensyn til dyrevelfærden. Det fremgår desuden af anmeldelsen, at der ikke foretages  godkendelsespligtige ændringer af produktionsanlægget i forbindelse med etableringen af udleveringsrummet, der kun skal bruges i forbindelse med afhentning af grise til slagteri. 

Udleveringsrummet vil blive etableret som en direkte forlængelse af den eksisterende stald i nordlig retning. Udleveringsrummet vil blive bygget i samme materialer og dimensioner, som den eksisterende stald. Udleveringsrummet bliver ca. 23,5 meter bredt, samme bredde som den eksisterende stald og 11-12 meter langt. Højden på tagryggen bliver den samme som på den eksisterende stald, ca. 7 meter.

Se afgørelse om ikke-godkendelsespligt om dennes klagevejledning her

 

 

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen