Muligheden for sommersejlads påFlensborg Fjord bliver undersøgt

Muligheden for sommersejlads på
Flensborg Fjord bliver undersøgt

Sønderborg Kommune har sagt ja til – sammen med Cykelfærgens Venner – at undersøge muligheden for at gennemføre sejlads mellem Egernsund og Langballigau de næste to somre. De foregående år er ruten besejlet som en slags test med landsbylauget som ansvarlig. Nu er første skridt taget for at oprette en egentlig driftsorganisation.

Cykelfærgen Rødsand har sejlet på sommerruten Egernsund-Langballigau, via Marina Minde og Brunsnæs, siden 2019. Landsbylauget Brunsnæs-Iller-Busholm har haft ansvaret for testsejladserne i 2019 og 2020, mens Rødsands ejer for egen regning har sejlet ruten i år.
I oktober er foreningen Cykelfærgens Venner oprettet, og det er meningen, at den skal fremover stå for driften i stedet for landsbylauget.
 
– Vi anser ruten for at have stor værdi i arbejdet med at skabe vækst i turisterhvervene på begge sider af Flensborg Fjord. Ruten er også et centralt element i de to Interreg-projekter Tour-Bo og Blomster Bygger Broer. Men økonomien er en udfordring, og vi kan ikke fortsat kalde ruten for test eller håbe på, at skipperen vil sejle gratis. Vi vil i stedet arbejde på at skabe en bæredygtig model, og derfor har vi sagt ja til, at Sønderborg Kommune sammen med Cykelfærgens Venner får udarbejdet et projektforslag og til, at vi understøtter driften de kommende to år med en form for underskudsgaranti, siger Stephan Kleinschmidt, formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune.
 
Udvalget har afsat 100.000 kr. til driften i 2022 og 2023, idet indtægten fra cykelfærgens billetsalg skal fratrækkes. Driften kostede i 2019 og 2021, hvor der blev sejlet dagligt i seks sommeruger, 290.000 kr. svarende til 6.900 kr. om dagen. I 2020 blev der pga. Corona og dårligt vejr kun sejlet i tre uger.
 
– Der er ingen tvivl om, at en færgesejlads på Flensborg Fjord kan blive en attraktiv del af turismen i grænselandet. Men der er heller ingen tvivl om, at det tager lang tid at gøre en rute kendt, og at den begrænsede kapacitet på Rødsand har gjort det svært at gøre ruten rentabel. Som kommune har vi mulighed for at indgå kontrakt med en privat operatør om at besejle ruten, og det gør vi nu med Cykelfærgens Venner, siger næstformand Jesper Kock i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.
 
Sideløbende er man i Interreg-projektet Tour-Bo ved at udarbejde en strategi for en cykelfærgeforbindelse på Flensborg Fjord.

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Stephan Kleinschmidt, tlf. 27 90 50 17, mail: skl@sonderborg.dk
Næstformand Jesper Kock, tlf. 27 90 02 09, mail: jko@sonderborg.dk
Direktør i Kultur og Erhverv, Nicolai Heidemann, tlf. 20 25 99 33, mail: nihm@sonderborg.dk
 
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen