Lokale initiativer styrker turisme og handel i Sønderborg Kommune

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har i løbet af foråret modtaget flere ansøgninger fra lokale turisme- og handelsaktører, som står klar til at understøtte realiseringen af Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027. Det er en forudsætning, at ansøgningen flugter med de tre styrkepositioner i masterplanen: kyst og vand, vartegn samt kultur og historie.

– Vi værdsætter det store antal ansøgninger, der ikke blot afspejler vores strategiske fokusområder, men som også viser et dybt engagement fra lokalsamfundet og en fælles vision om at styrke Sønderborg Kommunes tiltrækningskraft overfor turister. Samarbejdet med de lokale turistaktører og aktører i handlen, om at udvikle vores byrum, er afgørende for at tiltrække nye besøgende. Vi er overvældede over den positive respons, og de ansøgninger vi har modtaget, som er et centralt element i arbejdet med at transformere Sønderborg Komme, til en endnu mere attraktiv turistdestination og et godt sted af bo, siger Kjeld Stærk formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.  

Blandt de mange ansøgere har b.la. Fonden Dybbøl Banke og Sønderby Strand Camping fremsendt og fået godkendt deres ansøgninger, om støtte til deres foreslåede udviklingsaktiviteter. Fonden Dybbøl Banke har søgt økonomisk støtte til opsætning af turistinformationsskilte, som vil være med til at forbedre sammenhængen mellem Dybbøl Banke og Sønderborg by, samt fremhæve Dybbøl Bankes kulturelle og historiske betydning. Sønderby Strand Camping har søgt om støtte til en bænk, for at realisere en del af deres udviklingsplan for området omkring campingpladsen, med det formål at binde Sønderby Torv bedre sammen og skabe et samlingspunkt for lokale og besøgende.

– Ansøgningerne afspejler i høj grad den type udviklingsaktiviteter og initiativer, som vi ønsker at fremme. Projekterne bidrager til at udvide aktivitets- og tilbudsmulighederne for turister og besøgende, samt forbedre sammenhængen mellem de mange tilbud. Dermed bidrager de til at opfylde målene i Masterplan for Turisme og Handel. På Kegnæs, vil der med bænken blive skabt et samlingssted, som kan være med til at binde området bedre sammen for vandrere, kørende på tur og cyklister, mens skiltene er med til at fremhæve Dybbøl Banke som den historiske seværdighed det er. Det er i forvejen en turistmagnet, og med en mere fokuseret skiltning, kan vi styrke den samlede service overfor turisterne, siger Bjørn Allerelli næstformand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.  

Masterplanen lægger op til et ændret fokus på, at kommunale midler skal anvendes til, at støtte udviklingsaktiviteter frem for drift. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har prioriteret 525.000 kr. årligt i perioden 2024-2027 til, at støtte udviklingsaktiviteter inden for turisme og handel, som understøtter målet om, at Sønderborg Kommune skal være den 5. største turistdestination målt på antallet af overnatninger. Udviklingsaktiviteterne skal realiseres i samarbejde med de lokale turisme- og handelsaktører.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top