Leder af Augustenborgs fælles dagtilbud er udpeget

De tre nuværende børnehaver i Augustenborg, Kernehuset, Bro Børnehus og Børnehaven Augusta, smelter sammen til et nyt, moderne dagtilbud i Augustenborg i Kettingfløjen ved Augustenborg Skole. Det åbner i foråret 2022.
 
Som en del af processen med det nye, fælles dagtilbud er Vivi Dybdal Larsen udpeget som daglig pædagogisk leder af Augustenborg Dagtilbud, og hun står nu i spidsen for sammenlægningen af de tre nuværende dagtilbud i Augustenborg til ét. Et arbejde der er i gang.
 
– Jeg er beredt på en proces med spændende udfordringer, når man samler tre værdisæt og tre kulturer til én. Nu skal der gang i visionerne for det daglige arbejde i det nye dagtilbud, og her skal vi høre personalets tanker og ønsker. Vi skal skabe noget sammen, og der vil opleves forandringer for alle. Jeg forventer, at alle bidrager positivt til det nye samarbejde, så vi vil lykkes med at skabe et fælles, solidt pædagogisk fundament med gode og relevante værdier.  Jeg glæder mig til denne proces, siger Vivi Dybdal Larsen. 

Vivi Dybdal Larsen er ikke ubekendt med dagtilbuddene i Augustenborg, da hun pt. er fælles leder af Børnehaven Augusta og Bro Børnehus.
 
I det fælles dagtilbud i Augustenborg by bliver der plads til i alt 120 børn, som kommer til at bestå af 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Børnene fordeles på to vuggestuegrupper og fire-fem børnehavegrupper og for at få et tæt samarbejde med dagplejen, så placeres dagplejens gæste- og legestuefunktion centralt i det nye dagtilbud.
 
Covid-19 pandemien har påvirket processen omkring tilblivelsen af det nye dagtilbud, herunder også besværliggjort dialogen og præsentationen for nye og kommende forældre til dagtilbuddet. Derfor bliver tankerne for det nye dagtilbud i maj præsenteret for alle forældre til børn i Augustenborg på det møde, der holdes online den 11. maj 2021. Mødet følger op på et informationsmøde den 19. november 2020, da der er kommet nye forældre til, og alle får mulighed for at følge med i processen.
 
Bevare trygheden
Ombygningen af den tidligere skolebygning til det nye dagtilbud i Augustenborg gik for alvor i gang i begyndelsen af året efter forarbejde i efteråret 2020. Her har den nuværende dagtilbudsleder i Als Syd, Marianne Møller Nielsen, lavet og laver et stort forarbejde i forbindelse med fusionen i samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser i processen for det nye dagtilbud.
 
– Vi bliver hørt, og vores input bliver taget godt imod. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra alle tre huse, og gruppen er lige nu i gang med at beslutte materiale- og farvevalg til inventar og indendørs miljø. Samme øvelse følger snarest for legepladsen og udendørs faciliteter – alle virker meget forventningsfulde til det nye, fælles dagtilbud. Der er mange gode tanker og pædagogiske overvejelser bag indretningen, og jeg er glad for, at der arbejdes med fleksible løsninger, siger Vivi Dybdal Larsen. 

Og selv om meget lige nu er i proces, og der er meget at forholde sig til ved drift i de eksisterende tre børnehaver, samt input og beslutninger til det fremtidige, så er der også mulighed for at se fremad og glædes over det nye.
 
– Jeg ser en del fordele ved det nye dagtilbud: mulighed for bedre faglig udvikling for personalet, mere fleksibilitet og større slagkraft. Ting, der er til gavn for børn, forældre og personalet. Vi bliver jo et noget større fællesskab, og det giver os nogle helt nye muligheder. Men det er også vigtigt at huske på, at rammerne i det nye dagtilbud tager sit afsæt i mindre, men betydningsfulde fællesskaber med mulighed for udvikling af noget større, når det er relevant og nødvendigt. Kunsten, og den spændende opgave, består i at bevare trygheden fra de små enheder, men også kunne skabe gevinster ved at opbygge volumen uden at miste fokus på det nære, siger Vivi Dybdal Larsen. 

Natur og udeliv vil være vigtige temaer i det nye dagtilbud, men der er ikke fastlagt en bestemt profil for det nye dagtilbud.
 
– Som et større og fælles dagtilbud i Augustenborg bliver vi del af et større fællesskab i lokalområdet. Ikke kun i samarbejde med skolen og hallen, som er blandt vores nærmeste naboer, men også med nye lokale samarbejdspartnere. For med den nye placering og størrelse kan vi spille en større rolle i lokalmiljøet og favne noget mere. Vi kan give og drage nytte af ting og relationer tæt på os, noget af det som er genkendeligt og allerede inddraget i de tre nuværende dagtilbud i dag. Men der kan – omkring samarbejde – også åbne sig nye døre og veje, som på sigt kan gavne den gode fortælling om børn og unge-livet i Hertugbyen. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for at skabe et rart, indbydende og pædagogisk velovervejet miljø i det nye dagtilbud, hvor trivsel, tryghed og læring for børnene vil være højt prioriteret, siger Vivi Dybdal Larsen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen