Køb af naturskole åbner for langsigtet planlægning

Med Sønderborg Kommunes køb af Nordals Naturskole i Sjellerupskov på kanten af Nørreskoven er et stort ønske gået i opfyldelse for naturvejlederne i kommunen. Med foden under eget bord kan de nu for alvor udvikle naturskolen – samtidig med, at de med fremtidigt samlingssted på Kær Vestermark har fået mulighed for at tematisere de tre steder, de råder over: På Kær Vestermark bliver temaerne de åbne marker, hav, kyst og strand. På baserne i Fiskbæk og Sjellerupskov bliver temaerne henholdsvis landbrug/det åbne land og skovens liv.

– Med købet af Nordals Naturskole har vi nu en meget fin og geografisk godt fordelt vifte af tilbud på naturområdet. Nordals Naturskole ligger perfekt i forhold til alverdens aktiviteter i skoven, og nu giver det også mening af sætte stuehuset i stand, så vi kan udvide med aktiviteter dér. Vores naturvejledere har glædet sig og er allerede i gang med at indrette, så også grupper fra fx plejecentrene kan få glæde af at være der. Det bliver rigtig godt, siger formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune, Charlotte Riis Engelbrecht.

Når stuehuset på Nordals Naturskole er sat i stand, kan det også anvendes af skolernes til praksisnær undervisning, hvor klassernes egne lærere underviser, evt. efter en introduktion af en naturvejleder. Der kan også gennemføres tilbud til grupper som fx børnehaver og SFO’er, plejecentre mv., og der kan gennemføres eksamener i folkeskolens eksamensfag.

– Der venter en stor opgave for os nu med at få sorteret vores grej og undervisningsmateriale efter temaerne de tre steder, men vi glæder os til det og til alle de muligheder, der så åbner sig. Vi ser også meget frem til at få faciliteterne på Nordals Naturskole klar til at byde nye grupper af borgere velkommen. Der venter en stor istandsættelse af stuehuset, som har været ubeboet i nogle år, men det bliver så godt, når vi er færdige, siger Andreas Hermann, naturcenterleder i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune forlader ikke helt Egetofte i Sønderskoven. Forvaltningen Børn og Uddannelse lejer nemlig fortsat ejendommen, så Midtbyens Børnehave og Børnehuset Parken kan have deres udeaktiviteter der, indtil faciliteterne til dem på Kær Vestermark er klar.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen