Flere penge til elever med særlige behov

Flere penge til elever med særlige behov

I Sønderborg Kommune søges flere løsninger i almenområdet frem for at visitere elever til specialtilbud. Med en udvidelse af den nuværende indsats, vil skolerne i højere grad kunne understøtte det inkluderende læringsmiljø, så flere børn og unge kan trives i det almene børnefællesskab.

Børn og unge med særlige behov, skal i videst muligt omfang blive i almenområdet i stedet for at blive visiteret til et specialtilbud. Som et led i denne målsætning, har man i indeværende skoleår 2020-21 haft særligt fokus på at skabe en god overgang fra børnehaven til 0. klasse. Med de ekstra 2,5 mio. kr., der er sat af fra 2021, udvides indsatsen til indskolingen, dvs. 0.-3. klasse, samt overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet, som kan være udfordrende for nogle elever.
 
Det kræver en ekstra indsats af skolerne. Byrådet har i budgetaftalen for 2021-24 afsat 2,5 mio. kr. årligt til en sådan indsats. Og nu har Børne- og Uddannelsesudvalget godkendt en plan for, hvordan midlerne kan bruges i skoleåret 21/22. Indsatsen sætter fokus på, hvordan alle elever, med deres forskellige behov, styrker og svagheder, kan være i faglig udvikling og trives så vidt muligt inden for almenområdet.
 
Pædagogisk pulje til inkluderende fællesskaber
For det første handler det om at have fokus på den generelle trivselsindsats. Skolerne skal i samarbejde med forældrene være opmærksomme på tidlige tegn og mønstre blandt eleverne, der kan føre til mistrivsel hos den enkelte og være en medvirkende årsag til skolefravær.
 
For det andet kan skolerne søge ekstra midler til at lave lokalt tilpassede faglige og sociale indsatser for kommende skolebørn, i hele indskolingen og i overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet. Indsatser der kan være målrettet læringsmiljøet i klassen, årgangen eller grupper af børn med særlige behov.   
 
Den tredje delindsats kaldes Tvillingeklasser, og handler kort og godt om at styrke samarbejdet mellem specialklasserne og de almene klasser. Børn fra specialområdet kan på den måde deltage i eller udsluses i nogle fag i almenområdet, men også den anden vej rundt: Børn fra almenområdet, der har behov for lidt ekstra støtte, evt. bare i en periode, kan deltage i aktiviteter i specialområdet.
 
Endelig vil man fra marts 2021 starte en såkaldt NEST-klasse op på Nydam-skolen, hvor enkelte børn med autisme går i en mindre almen klasse. Erfaringen fra Aarhus Kommune er, at alle elever – både med og uden autisme, profiterer fagligt og socialt af at være i en NEST-klasse.
 
– Alle børn er specielle, men vi skal sende færre børn i specialklasse. Hvis det skal lykkes, er det selvfølgelig nødvendigt at tilføre ressourcer til almenområdet, og det har vi sørget for med budgetaftalen for de kommende fire år. Med de rigtige indsatser kan rigtig mange børn klare sig, og endda klare sig bedre, hvis de inkluderes i den almindelige klasse i stedet for at blive flyttet over i en specialklasse. Indsatserne kommer i videst mulig omgang til at favne hele miljøer og hele klasser, og kommer således alle børn til gavn i forhold til bedre trivsel i det hele taget, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.
 
– Man udvikler sig i fællesskab med andre, og derfor skal vi hellere inkludere de børn, der måske i forvejen føler sig lidt udenfor eller anderledes, i stedet for at de skiller sig ud i en gruppe for sig selv. Det er et stort skridt at visitere et barn til specialområdet. Med de nye indsatser, er der flere mindre skridt man kan tage. Fx vil vi med tvillingeklasserne opnå den effekt, at grænsen mellem special og almen bliver mere fleksibel, og det kan mange børn få glæde af, siger næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.

Kontaktinformation:

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 16, ckl@sonderborg.dk
Jesper Smaling, næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget, tlf. 27 90 02 03, jsm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen