Få klager over afgørelser på socialområdet i Sønderborg Kommune

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at der i 2021 har været 81 klager på afgørelser truffet inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området i Sønderborg Kommune. I alt blev ca. 30.000 sager behandlet. Til sammenligning var der i 2020 126 klager over afgørelser, og udviklingen er derfor positiv.

Ud af de 81 klagesager, gennemgås 25 sager igen, mens 2 afgørelser er blevet ændret. Dette giver en såkaldt omgørelsesprocent på 33%, som er et udtryk for, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år.

– Vi oplever færre klager over afgørelser på socialområdet, og det er jo rigtig glædeligt, da det afspejler en forbedret sagsbehandling, siger formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal.
– Men som Rigsrevisionen også har konkluderet, er der behov for at få kigget nærmere på forvaltningen af handicapområdet. Derfor arbejder vi med en fælleshenvendelse til Social- og Ældreministeriet med henblik på bedre rådgivning og forenklinger, så man kan gøre det nemmere og hurtigere for kommunerne at træffe en afgørelse.

Klager over afgørelserne dækker over 15 sager på børnehandicapområdet, hvoraf 7 gennemgås igen, mens 1 sag ændres, samt 25 sager på voksenhandicapområdet. Her gennemgås 8 sager igen, men ingen afgørelser ændres. De øvrige afgørelser stadfæstes af Ankestyrelsen.

– Lovgivningen på socialområdet er både kompleks og omfattende. Det er derfor vanskeligt at navigere i, hvilket man også kan se i oversigten over kommunernes sagsbehandling. Derfor lægger vi vægt på at rådgive alle vores borgere i at klage, hvis de er uenige i en afgørelse, siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling.
– Vi kan dog se, at det er meget få sager, som omgøres af Ankestyrelsen, hvilket tyder på, at sagsbehandlingen i langt de fleste tilfælde er korrekt og helt efter bogen.  

Socialområdet omfatter afgørelser efter serviceloven. Sagerne kan omhandle alt fra handicapvenlig boligindretning og ordninger om rengøring og kørsel til støtte i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, ledsagelse og nødvendige merudgifter.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen