Effektiv kontrol mindsker borgeres snyderi i Sønderborg Kommune

Hvordan ser det egentlig ud med snyderiet med økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge eller pensioner i Sønderborg Kommune? Den status dykker politikerne i Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget dybere ned i på deres næste møde den 3. februar 2021, for da skal de gennemgå Bedragerigruppens Årsrapport for 2020.
 
Årsrapporten giver hvert år en status på, hvad Bedragerigruppen har arbejdet med og fundet frem til i det forgangne år. Efter en prioritering og screening har Bedragerigruppen i 2020 dykket dybere ned i 199 sager. 
Behandlingen af sagerne har resulteret i en ændring af borgeres ret til ydelser på 13,3 mio. kr. fordelt med 4,9 mio. kr. i tilbagebetalingskrav og knap 8,4 mio. kr. i fremadrettede besparelser.   

– Det er vigtigt arbejde, og det gælder hele tiden om at minimere snyderi. Det er især vigtigt, at uberettigede ydelser bliver stoppet, så de ikke fremover udbetales. For hver gang der uberettiget går penge ud af kommunekassen, betyder det noget for alle andre. I sidste ende er konsekvensen jo færre penge til velfærd – altså ældrepleje, daginstitutioner, skoler og meget andet, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.  

I sager om økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger er den af og til gal med borgerens bopælsadresse i folkeregistret. Det gælder for eksempel, hvis borgeren ikke har oplyst, at de lever i et samlivsforhold med en partner eller reelt bor sammen med denne, og dermed forsvinder betingelserne for at modtage tilskud til friplads. Adresseforholdene er også afgørende for, om nogle pensionister kan bevare dele af deres pension, når de reelt er udrejst af Danmark.
 
På sygedagpengeområdet oplever Bedragerigruppen ofte, at borgere opretter enkeltmandsvirksomheder, mens de modtager offentlige ydelser, og dermed har undladt at oplyse, at de reelt ikke er uarbejdsdygtige. Det er til en vis grad samme fortælling for nogle kontanthjælpsmodtagere, når de skaffer sig egen forsørgelse uden at oplyse det, for på den måde modtager de kontanthjælp, de ikke er berettiget til.

– Det er rigtig godt for Sønderborg Kommune, at vi har en effektiv kontrol, der kan finde frem til de borgere, der modtager ydelser på et ukorrekt grundlag. Det nytter, og det er rigtig godt, at vi bliver bedre og bedre til denne opgave, for jeg tror også, at Bedragerigruppens arbejde har en præventiv virkning. Jeg er meget glad for, at der sker der en samkøring af registre, som er et vigtigt værktøj i at opdage snyderiet, samt at der er et godt internt samarbejde i kommunens forvaltninger, især mellem bedragerigruppen samt Borgerservice og Jobcenteret, siger Niels Ole Bennedsen, næstformand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.  

Ud af de 199 behandlede sager hos Bedragerigruppen i 2020 har 174 medført, at der er foretaget en ændring af borgernes ret til en ydelse – enten fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft (tilbagebetalingskrav). De 174 sager har i 2020 givet et samlet provenu på 13,3 mio. kr. 25 behandlede sager har ikke medført reguleringer af ydelser. 
 
Antallet af sager er højere end de 199. Men på baggrund af modtagne anmeldelser og registersamkøringssager vurderes de enkelte sager, og de løses ud fra prioriteringer, præventivt indhold med mere.
 
Hovedparten af sagerne er enten afsluttet efter enighed med borgeren, hvor borgeren erkender forholdet, og i andre tilfælde får borgeren tilsendt afgørelsen sammen med en sagsfremstilling. Kun et fåtal af sagerne bliver prøvet ved en højere instans – typisk Ankestyrelsen eller Social- & Indenrigsministeriet.
 
Af de 13,3 mio. kr. udgør den kommunale andel 8,8 mio. kr., mens resten er statens andel. 
 
Man kan finde Bedragerigruppens Årsrapport for 2020 her:
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/73f5a423-d11b-43f5-ae14-49e5ff61ffdc?redirectDirectlyToPdf=false
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen