Beredskabet på charmeoffensiv hos unge

Beredskabet på charmeoffensiv hos unge

Serviceniveauet for beredskabet i Sønderborg Kommune for de kommende fire år er på plads. Nye tider venter, men antallet af brandstationer forbliver uændret, og de frivillige brandværn forbliver et af de bærende elementer i beredskabet – både sikkerhedsmæssigt og kulturelt. Derfor øges indsatsen for at rekruttere nye brandmænd.

Den nye plan tager højde for udviklingen i form af bl.a. behovet for bæredygtighed og minimumsnormeringer. Der er fx ændringer i bemandingen på førsteudrykningen, og køretøjssammensætningen rettes til. Der indkøbes materiel, der sikrer en hurtigere indsats ved redning i vand i hele kommunen, og der er udsigt til et øget samarbejde på tværs for at sikre den bedste og hurtigste hjælp til borgerne.
 
–  Nogle ændringer er udtryk for, at vi skal rette ind efter ny lovgivning, mens andre er tilpasning til vores andre målsætninger, fx om en mere bæredygtig udvikling. Men uanset alt det, ligger det helt fast, at vores frivillige brandmænd og værn er grundstammen i vores beredskab. De er en kulturel støttepille i vores kommune, men også helt afgørende for den fintmaskede sikkerhed i vores beredskab. Derfor ser jeg også frem til en indsats for at hverve nye brandmænd, fx ved at udbrede det ungdomsbrandværn, der allerede fungerer hos tre brandværn på Nordals, siger Beredskabskommissionens formand, borgmester Erik Lauritzen.
 
I ungdomsbrandværnet lærer medlemmerne om bl.a. førstehjælp og forebyggelse af brandslukning, ligesom de vil få lejlighed til at snuse til det fællesskab, som i generationer har været kendetegnende for brandværnene. Målet er at rekruttere nye, unge brandmænd.
 
Ændringer i serviceniveau og fokus handler bl.a. om et øget fokus på risikoen for oversvømmelser og andre klimahændelser, ændret risikomønster i forbindelse med flere turister, flere mennesker i fx nye ferieresortområder og i selve Sønderborg By samt store events som fx Tour de France.
 
– Der ligger en stor indsats bag en revision af beredskabsplanen. Der skal tages højde for alverdens ting, fx også en situation som vi oplever nu, hvor en virus påvirker alle – også vores arbejde med at opretholde et robust operativt redningsberedskab. Det er gjort grundigt, og det vil jeg gerne takke alle involverede parter for, siger Erik Lauritzen, som på mødet i Beredskabskommissionen også benyttede lejligheden til at adressere beredskabschef Holger Rostgaard Andersen:
– Godkendelsen af den Risikobaserede Dimensionering er din sidste opgave for os i denne omgang, inden du skifter job, og jeg vil ønske dig held og lykke og takke dig for at aflevere vores beredskab med et solidt fundament.
 
FAKTA
Det officielle navn på planen, der sætter rammen for beredskabets serviceniveau i en kommune, er Risikobaseret dimensioneringsplan (RBD). Planen skal revideres én gang i hver valgperiode.
Planen for 2021-2024 i Sønderborg Kommune er netop godkendt af Beredskabskommissionen, og skal herefter endeligt godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet på deres martsmøder.
I arbejdet med at revidere planen er der sparret med Brand og Redning Sønderjylland, bl.a. PET og Beredskabsskabsstyrelsen har medvirket i analysearbejdet, virksomheder har været inddraget, og der er holdt workshops med relevante interessenter i erhvervslivet, repræsentanter fra de frivillige brandværn og ansatte ved beredskabet i øvrigt.

Kontaktinformation:

Formand for Beredskabskommissionen, borgmester Erik Lauritzen, tlf. 27 90 02 06, mail: ela@sonderborg.dk
Beredskabschef Holger Rostgaard Andersen, tlf. 20 12 21 97, mail: hoan@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen