Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af afvanding fedtslam hos Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af afvanding fedtslam hos Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til ansøgning og anmodning udkast til afgørelsen skal indsendes senest den 20. marts 2021

Beskrivelse af sagen

Kingo Recycling A/S har den 3. februar 2021 søgt Silkeborg Kommune om miljøgodkendelse til afvanding af fedtslam fra renseanlæg. Ansøgningen omfatter aktiviteter, som skal offentliggøres, inden Silkeborg Kommune træffer afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet samt få tilsendt udkast til afgørelse.

Du skal kontakte Silkeborg Kommune inden den 20. marts 2021 på mail virksomhederogjord@silkeborg.dk, hvis du ønsker ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelse tilsendt. Bemærkninger til ansøgningen skal ligeledes sendes til Silkeborg Kommune senest den 20. marts 2021 kl 23.59 til virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Du vil typisk få 2 uger til at komme med bemærkninger til et udkast til en afgørelse, hvis du anmoder om dette inden for den fastsatte frist.

Retten til at se ansøgningsmaterialet er begrænses af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til ansøgningen mm kan du kontakte Hanne B Lorentzen på tlf. 8970 1503 eller på email hl@silkeborg.dk

 

Download afgørelsen

Ansøgningen

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen