Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Søholt Bæk

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Sillerup Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 31. april 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter restaurering af kildebækkene fra Store og Lille væld ved tidligere Sillerup Væld dambrug, udlægning af grus og sten, etablering af vandhuller samt opsætning af bro. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljø eller afvandingsevne i vandløbet eller vandløbs nedstrøms projektet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 30. april 2020

Download afgørelsen

Tilladelse til restaurering af Sillerup Bæk (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen