Landbrug: Afgørelse af dispensation til naboskel

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 25. 12. 2020

Beskrivelse af sagen

Der er meddelt dispensation til placering af ensilageplansilo nærmere end 30 m på naboskel

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 25. 12. 2020.

Download Afgørelse

Afgørelse om dispensation til naboskel (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen