Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – maj 2020

Mandag 25. maj 2020 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Nyt erhvervsområde ved Silkeborgmotorvejen i Funder
Funder: Der er udtrykt ønske om at kunne bygge et lager- og logistikcenter mellem Silkeborgmotorvejen og Skærskovhedevej med indgang fra Skærskovgårdsvej. Det kræver en ny lokalplan, og byrådet har nu godkendt lokalplanen endeligt, efter forslaget har været i 8 ugers høring.
Byrådsmødet, mandag 25. april sag 2

Nyt kvarter ved Funder Nørreskov
Funder: Et forslag til en ny lokalplan skaber plads til 270 nye boliger, heraf 200 rækkehuse og resten parcelhuse. Kvarteret får vejadgang primært Funder Allé, der får allétræer. Byrådet har nu godkendt en tilrettet plan endeligt, efter forslaget har været i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 3

Nyt kvarter i Voel
Voel: Et kvarter med op til 108 boliger fordelt på forskellige hustyper er på vej i Voel. Det kræver en ny lokalplan. Landskabet og grønne træk er et gennemgående element i planen, blandt andet er der grønne kiler, som haverne støder op til samt legepladser og stier. Byrådet har godkendt en tilrettet lokalplan endeligt, efter at det har været i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 4

Øget trafiksikkerhed ved nyt kvarter i Funder
Funder: For at gøre skolevejene mere sikker for børnene i et nyt kvarter ved Funder Nørreskov (sag 3) er det nødvendigt at ændre et stykke af Nørhedevej til sti. Desuden bliver en del Funder Kirkevej lukket ved krydset med Funder Allé. På den måde får børnene et sikrere vej til skole. Byrådet har godkendt planerne.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 5

Byggemodning af 12 grunde ved Astrid Lindgrensvej
Silkeborg: Første etape af byggemodningen på Astrid Lindgrensvej går nu i gang. Der er i første omgang tale om 12 grunde. Byrådet har godkendt, at byggemodningen går i gang.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 6

Ny stikvej ved Hårup Østervej
Hårup: Der er ønske om mindre erhvervsgrunde i det eksisterende erhvervsområde ved Hårup Østervej tæt på motorvejen. Det kræver en ny stikvej i området. Byrådet har godkendt, at der bruges 1,5 mio. kroner på at byggemodne en ny stikvej på cirka 70 meter.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 7

4 byer får kunst ved veje og anlæg

Silkeborg Kommune: Hvert år kan lokalrådene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til at forskønne omgivelserne langs veje og anlæg. I alt er der sat 1 mio. kroner af til projekter. I år er der valgt 4 ud. Byrådet har valgt at give penge til projekter i Kjellerup, Voel, Ans og Gjessø. Skulle der blive penge tilovers tilfalder de et projekt i Virklund.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 8

Store udgifter på grund af ekstremt vejr
Silkeborg Kommune: Vinterens ekstreme regn og oversvømmelser kostede 775.000 kroner – på alt lige fra underminerede fliser og veje, water tubes, skilte og sand. I årets budget er der ikke sat penge af til at imødegå udgifter ved ekstremt vejr. Byrådet har godkendt, at der oprettes en konto med 2 mio. kroner til udgifter i forbindelse med ekstremt vejr i fald, det opstår igen.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 9

Hjælpepakker til cafeer og restauranter

Silkeborg Kommune: Caféer og restauranter har de seneste måneder været hårdt ramt af nedlukning under coronakrisen. Byrådet har godkendt en hjælpepakke, der betyder at de ikke skal betale for at servere udenfor og gør det muligt for dem at udvide serveringen i gågaderne, på torve, pladser og andre vejarealer. Hjælpepakken udløber ved årsskiftet.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 10

Flere penge til ny hal i Hvinningdal

Silkeborg: Hal 2 i Hvinningdal har været i udbud, og det valgte tilbud 1 mio. kroner dyrere end budgetteret. Byrådet har bevilget pengene. Også det kommende fælleshus i forbindelse med hallen bliver dyrere. Den lokale idrætsforening står for dette byggeri. Byrådet har bevilget yderligere 650.000 kroner til den del af projektet.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 11 og 12

Flere penge til at renovere Lunden
Silkeborg: Lundens køkken er nedslidt og ikke brugervenligt, hvilket giver ekstra opgaver til det personale, som holder tilsyn med det efter at brugerne har brugt det. Toiletterne i kælderen trænger også til en tur. Tidligere på året har byrådet bevilget 2,2 mio. kroner til at renovere Lunden for. Denne gang har byrådet bevilget 800.000 kroner, så alt kan blive færdigt i år, hvilket ikke var planen i første omgang.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 13

Regnskab for investeringer i velfærdsteknologi i 2019
Silkeborg Kommune: I løbet af 2019 blev der 220 kroner mere end først antaget i budgettet og i alt 2.600.220 kroner i stedet for som budgetteret 2,6 mio. kroner. Pengene er anvendt til tryghedsalarmer, IBG-skærme og it-udstyr til nyoprettede botilbud, materiel til virtuel bostøtte, samt diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler, som har gjort hverdagen lettere for både borgere og medarbejdere. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 14

Frederiksdal og Omegns Beboerforening overtager hus

Frederiksdal: Oprindeligt var det meningen at rive en kommunal bygning på Frederiksdalvej 62. Bygningen er på 72 m2 og er opført i 1967. Men Frederiksdal og Omegn Beboerforening bruger den som klubhus og omklædningsrum og vil gerne overtage ejendommen. Byrådet har godkendt at overdrage huset kvit og frit til beboerforeningen.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 17

Skærpede regler for udleje på Lupin- og Resedavej

Silkeborg: Lupin- og Resedavej er på regeringens ghettoliste og selvom det går fremad med at komme af listen, er der stadig en fare for, at området ender med at blive betegnet som en hård ghetto, fordi området har været på listen i en årrække. Det kan i værste fald betyde, at der skal rives ejendomme ned. Derfor vil boligselskabet AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening gerne have reglerne for udleje skærpet. Blandt andet er der nye krav til beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst, straffeattester og alder. Byrådet har godkendt de nye, skærpede regler, der foreløbig gælder et år. Desuden kan boligselskaberne i fremtiden udveksle oplysninger om fraflyttede lejere – fx mangel på god skik og orden samt huslejegæld.

Byrådsmødet mandag 25. april sag 18 og 19 og 20

12 almene boliger på Bryndumsvej bliver moderniseret
Silkeborg: Med baggrund i coronakrisen har Landsbyggefonden fået muligheden for at finansiere renoveringer af flere almene boliger. Det kommer 12 lejemål på Bryndumsvej til gavns. Byrådet har godkendt at projektet kan gå videre og bevilget 50.000 kroner til det ud over den sædvanlige garanti. Aftalen er dog endnu ikke godkendt af beboerne i afdelingens bestyrelse, idet den ikke har kunnet holde møde på grund af coronakrisen.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 21

Ejendomschefen kan godkende små salg
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at ejendomschefen i fremtiden kan godkende boligorganisationers køb og salg af småarealer.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 22

Samarbejdsaftale med Regatta 2021
Silkeborg: Byrådet har godkendt Silkeborg Kommunes økonomiske rolle i forbindelse med Regatta 2019. Blandt andet er der givet en underskudsgaranti på 1 mio. kroner, 400.000 kroner til fyrværkeri, tilskud, lovning på afspærring med mere.
Byrådsmødet mandag 25. april sag 23

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen