Karen Heebøll fratræder som adm. direktør for Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune

Odense Kommune og adm. direktør for Sundhedsforvaltningen Karen Heebøll er i gensidig forståelse blevet enige om at stoppe samarbejdet.

– Karen er en erfaren direktør med et langt virke inden for sundhedsområdet. Vi vil nu som forvaltning kigge fremad og grundigt overveje, hvilke kompetencer der skal bringes i spil for at løfte den store opgave, det er at drive en sundhedsforvaltning og nytænke løsningen af sundhedsopgaven, siger stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen

I disse år er sundhedsområdet under markant omstilling. Flere komplicerede sundhedsopgaver flyttes fra regionen til kommunen, og stadig flere ældre og borgere med kroniske sygdomme sætter sundhedsvæsenet under pres. Samtidig står kommunerne over for en sundhedsreform og et nyt klyngesamarbejde, hvor Odense Kommune kommer til at spille en helt anden og markant større rolle i det nære sundhedsvæsen, der møder borgerne.

Det stiller ifølge sundhedsrådmand Tommy Hummelmose også krav til en direktør for Sundhedsforvaltningen:

– Det er helt afgørende, at vi formår at udvikle et stærkere, enklere og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne i Odense. Det stiller nye og høje krav til den måde, der drives forvaltning på, siger Tommy Hummelmose

Karen Heebøll fratræder ved udgangen af september 2023.

Odense Kommune vil nu iværksætte en grundig rekrutteringsproces for at finde en efterfølger til stillingen som adm. sundhedsdirektør. I mellemtiden vil adm. direktør René Junker overtage ansvaret for Sundhedsforvaltningen parallelt med sit virke som adm. direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top