Stor tilfredshed med kommunes ældrepleje

Stor tilfredshed med kommunes ældrepleje

En ny tilfredshedsmåling på ældreområdet viser, at borgerne er tilfredse med den service og de indsatser, de får. Både plejen, genoptræningen, maden og ikke mindst medarbejderne scorer højt.

I december 2020 og januar 2021 har Nyborg Kommune i samarbejde med analysevirksomheden Rambøll undersøgt de ældres og deres pårørendes tilfredshed. Omkring 2000 borgere og pårørende har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, genoptræning, madservice og aktivcentre.  

I sygeplejen, sygeplejeklinikker, aktivcentre og madservice ses en stigning i tilfredsheden, mens der registreres et mindre fald i tilfredsheden på plejecentre og i genoptræning.  

På plejecentrene svarer 91 % af borgerne, at de er tilfredse med at bo på plejehjem, 88 % er tilfredse med sygeplejen i eget hjem, og 78 % af borgerne svarer, at de er tilfredse med den mad, de får leveret. 73 % af de pårørende til borgere, der modtager hjemmepleje er tilfredse med den hjælp, der ydes. 84 % af de pårørende til beboere på plejehjem svarer, at de er tilfredse. 

– Vi er i Ældreudvalget meget glade og stolte over, at de ældre og deres pårørende er tilfredse med den pleje og omsorg, de modtager. Især vores medarbejdere får høje point for deres respektfulde og omsorgsfulde måde at være på. I hjemmeplejen er det i højere grad end i sidste måling i 2017, de samme medarbejdere, der kommer. Det er et område, vi fortsat skal have fokus på, så vi sikrer et endnu bedre kontinuitet i plejen, udtaler formand for Ældreudvalget Carsten Kudsk.

Flere føler sig ensomme 

Flere ældre angiver, at de føler sig ensomme sammenlignet med tilfredshedsmålingen i 2017. De ældre føler sig i højere grad isoleret fra andre og savner nogen at være sammen med. 

– Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført i en periode, hvor de kommunale aktiviteter og samvær har været begrænset på grund af corona. Restriktioner som følge af corona kan derfor have en sammenhæng med at flere ældre både føler sig ensomme, isolerede og med faldende livskvalitet, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Reimer Christiansen. 

Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil på baggrund af tilfredshedsundersøgelsen afholde et digitalt borgermøde med præsentation af hele undersøgelsen.  

Du kan læse tilfredshedsundersøgelsen med bilag nedenfor: 

Tilfredshedsundersøgelse

Bilag 1 – Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Bilag 2 – Resultater for hjemmeplejen, madservice, sygeplejen og genoptræning

Bilag 3 – Resultater for plejecentre, aktivcentre og caféer

Bilag 4 – Resultater for pårørendeundersøgelsen – hjemmeplejen og plejecentre

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget. E-mail: cku@nyborg.dk, tlf. 6089 9424.

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget. E-mail: jrc@nyborg.dk, tlf. 4021 8438.

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef. E-mail: mbl@nyborg.dk, tlf. 5159 9138.

Louise Hungeberg Andersen, konsulent. E-mail: lhua@nyborg.dk, tlf. 2059 5466.

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen