Åbne arrangementer for pårørende

Sæt dit præg på Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner

Norddjurs Kommune vil skabe rammerne for, at alle børn og unge kan opnå de samme muligheder for udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Derfor skal der udvikles en ny politik for børn og unge i udsatte positioner.

Som opstart på arbejdet med politikken inviterer Norddjurs Kommune til to åbne borgermøder. Her kan du bidrage med dine ideer og forslag til temaer, som den nye politik skal tage op.

Borgermøderne afholdes: 

Mandag den 28. september fra kl. 17.00 – 20.00 på Allingåbro Hotel

Denne aften byder på oplæg ved De Anbragtes Vilkår. De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte, der arbejder sammen med både nuværende og tidligere anbragte for at gøre en forskel for fremtidens anbragte.

I oplægget vil De Anbragtes Vilkår dele deres erfaringer og anbefalinger til den gode anbringelse, og hvad der er vigtigt for, at flere anbragte børn og unge kan komme godt ind i voksenlivet med uddannelse, netværk og mod på livet.

Mandag den 19. oktober fra kl. 17.00 – 20.00 på Pavillonen i Grenaa

Denne aften byder på oplæg ved Janne Hedegaard Hansen, leder af Nationalt forskningscenter for udsatte børn og unge.

”I Danmark har vi et politisk mål om, at flest mulige børn og unge skal have en uddannelse og et arbejde, fordi det sikrer grundlaget for at leve et liv med velfærd og velstand. Imidlertid er det endnu ikke lykkedes at realisere dette mål. Det er der mange grunde til. I dette oplæg sættes der fokus på vigtigheden af at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle kan udvikle sig, trives og lære. Samt nødvendigheden af at samarbejde på tværs af faggrupper, institutioner og sektorer for at realisere målet til gavn for alle børn og unge.”

Praktisk information

Møderne afholdes under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smitte med covid-19.

På møderne vil der være en let forplejning (kaffe, the, vand og sandwich).

Det er gratis at deltage. Dog kan der max være 80 deltagere pr. borgermøde.  Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne iblandt de tilmeldte, så der sikres repræsentation af så mange forskellige aktører som muligt.

Tilmelding pr. mail til libp@norddjurs.dk eller tlf. 89 59 30 25 senest:

  • Mandag den 21. september for mødet i Allingåbro den 28. september
  • Mandag den 12. oktober for mødet i Grenaa den 19. oktober.

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10.00 -15.00.

 

Nyhedsdato: 09.09.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen