Hvordan har du det?

Hvordan har du det?

Det spørgsmål bliver for fjerde gang stillet, når 300.000 danskere den
5. februar 2021 bliver spurgt til deres trivsel, sundhed og sygdom i den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det? ”

Sundhedsprofilen er en del af det regionale-kommunale sundhedsarbejde, som har til formål at indsamle viden om folkesundheden i forskellige landsdele i forhold til køn, alder og uddannelse.

”Undersøgelsen giver en enestående mulighed for at få værdifuld viden om borgernes sundhed, som vi kan bruge i tilpasningen af sundhedstilbud i Norddjurs Kommune,” udtaler Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef hos Norddjurs Kommune.

I løbet af få uger vil omtrent 70.000 borgere i Region Midtjylland modtage et digitalt spørgeskema, som rummer spørgsmål, der spænder fra madvaner og alkohol til motion, søvn og trivsel. Flere af spørgsmålene er gengangere fra de foregående nationale undersøgelser, mens andre er nye. I år er der som noget nyt eksempelvis fokus på ensomhed blandt danskerne, da COVID-19 den seneste tid muligvis har givet udfordringer på det punkt.

”Vi har alle været berørte af COVID-19 på den ene eller den anden måde, og det giver derfor god mening, at der i en national undersøgelse om sundhed og trivsel også er fokus på ensomhed – så vi sammen kan gøre noget ved problemet, når vi er ovre pandemien,” siger Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune.

Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres af de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med kommunerne og KL.

Undersøgelsen bidrager til målrettede sundhedstilbud

Undersøgelsen gennemføres samme kalenderår som valget til kommunal-bestyrelser og regionsråd. Resultaterne er derfor helt friske, når planlægning og indsatser for den fireårige valgperiode skal drøftes.

”Erfaringen fra de tidligere sundhedsprofilundersøgelser viser, at vi som kommune har stor gavn af svarene, når der skal tilrettelægges kommunale sundhedstilbud. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder skemaet igen i år, så sundhedsindsatsen kan målrettes netop borgernes behov”, udtaler Jan Petersen.

Modtagerne er repræsentativt og tilfældigt udvalgte, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil besvare spørgeskemaet.  Søs Fuglsang pointerer dog: ”Det er vigtigt, at mange vælger at besvare spørgeskema for, at undersøgelsen kan give det bedste billede af danskernes sundhed. Jo flere, der udfylder skemaet, jo mere repræsentativ og dermed brugbar er undersøgelsen”.

De, som udfylder spørgeskemaet, bidrager først og fremmest med vigtig viden om danskernes sundhed, men deltager samtidig i lodtrækningen om en række forskellige præmier. Der udloddes lodtrækningspræmier blandt de, der svarer i løbet af undersøgelsens første to uger samt tre hovedpræmier på hhv. 3.000 kr., 7.000 kr. og 10.000 kr., som udtrækkes efter undersøgelsens afslutning d. 12. maj 2021. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Katrine Egholm
ke@norddjurs.dk
Tlf.: 29 13 98 92

Nyhedsdato: 05.02.2021

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen