Ambitiøs ældrebolighandlingsplan

Ambitiøs ældrebolighandlingsplan

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. marts en ambitiøs ældrebolighandlingsplan, som betyder, at kommunen får nyt senhjerneskadecenter, nyt demenscenter, et nyt plejecenter og ægtefælle-plejeboliger.

En enig kommunalbestyrelse godkendte den 16. marts det foreslåede scenarie 3 i den ambitiøse ældrebolighandlingsplan. Scenariet fik da også god opbakning i de mange høringssvar.

Med vedtagelsen får Norddjurs Kommune et nyt senhjerneskadecenter i det nuværende plejecenter Møllehjemmet i Auning, som bliver omdannet til senhjerneskadecenter. Som erstatning for plejecenter Møllehjemmet bliver der opført et helt nyt plejecenter i den nye udstykning i det østlige Auning. Det nye plejecenter kommer i første omgang til at rumme 40 plejeboliger. Men allerede nu er det tænkt ind, at det nye plejecenter kan udvides med 20 plejeboliger i 2027.

I Grenaa bliver der opført et nyt demenscenter ved Dolmer lige ved siden af børnehaven Landsbyen. De nuværende specialboliger til demente på Plejecenter Fuglsanggården bliver i stedet omdannet til almindelige plejeboliger. “Der er i dag rift om de almindelige plejeboliger på Fuglsanggården”, fortæller formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller og “nu får vi etableret et plejecenter i en del af Grenaa, hvor der er behov for at udvide antallet af plejeboliger, samtidig med at vi får alle de fordele, der er ved at kunne bygge et nyt demenscenter, hvor vi fra start kan indtænke den særlige indretning, der er behov for.

Flere ældre, flere plejeboliger og boliger til par
Baggrunden for den ambitiøse ældrebolighandlingsplan er, at Norddjurs Kommune i disse år og i de kommende år oplever en stigning i antallet af ældre og kommunen er derfor nødt til at udbygge antallet af plejeboliger. For som Lars Møller forklarer, så skal kommunen leve op til plejeboliggarantien, men ikke mindst, så lægger det udvalgsformanden på sinde, at de ældre får en god alderdom.

Derfor glæder det også udvalgsformanden rigtig meget, at kommunalbestyrelsen har bakket op om, at etablere plejeboliger til par. Det er der ikke mange kommuner, som har. Men som Lars Møller forklarer, så er en god alderdom for nogen også, at man sammen kan flytte i plejebolig sammen og have plads til at kunne bo to ældre mennesker sammen. “Nu prøver vi det af og gør os erfaringer, og så kan vi i udvide med flere plejeboliger til par i en etape to”

Nye behov kræver nye tilbud
Norddjurs Kommune har de senere år ligesom andre kommuner oplevet en stigning i borgere – også yngre borgere, der får en hjerneskade. Udviklingen i behandlingssystemet bliver hele tiden bedre og flere overlever. Mange klarer sig godt, men flere overlever med skader. Med den rigtige genoptræning øges sandsynligheden for at klare sig bedre efterfølgende. Det er ofte langvarige genoptræningsforløb og det stiller krav til boliger, træningsfaciliteter og kompetencer hos personalet.

Vi vil gerne give borgerne i Norddjurs Kommune, der får behov for et sådan tilbud, mulighed for at kunne bo tæt på familien og samtidig få et højt kvalificeret genoptrænings- og botilbud fortæller Lars Møller. I dag må nogle borgere bo både midlertidig og varigt langt fra deres familier.

Nyhedsdato: 17.03.2021

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen