Vejledende forhåndsmeddelelse om udbud af Rammeaftale om teknisk rådgivning – Klimatilpasning og Anlæg

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold planlægger at udbyde Rammeaftale om teknisk rådgivning – Klimatilpasning og Anlæg i totalrådgivning som offentligt EU-udbud forventeligt i august 2023 med forventet kontraktindgåelse i november 2023. Denne vejledende forhåndsmeddelelse har til formål at gøre interesserede rådgivervirksomheder opmærksomme på det kommende udbud, så der kan afsættes ressourcer etc.

Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning til gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Rammeaftalen forventes anvendt inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg” i Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder men ikke begrænset til: Parker, Landskabs- og beplantningsprojekter, Byrum, Legepladser, Aktivitets- og sportsfaciliteter, Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og spildevandstekniske anlæg, Hydraulisk modellering, Vejprojekter f.eks. fortov, cykelstier, kørebaner, vejafvanding, signaler og vejbelysning. Rammeaftalen vil også i mindre grad indeholde andre temaer som f.eks. genopretning. Formål med Rammeaftalen er at sikre, at parterne opnår et længerevarende samarbejde, samt at de tildelte projekter gennemføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår for samarbejde, kvalitet, økonomi og tid. Derudover ønsker TMF at opnå hurtig adgang til teknisk rådgivning, og samtidigt sikre det løbende samarbejde med rådgiver, herunder ved at udnytte gentagelseseffekter samt opbygge og anvende viden effektivt. TMF forventer at offentliggøre udbudsmaterialet til omtalte rammeaftale i august 2023 med tilbudsfrist i september 2023. TMF forventer at indgå den udbudte Rammeaftale med 4-5 rådgivere.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top