Milepæl for formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia: Beslutning om kommunens videre engagement | Nyheder

Fredericia står på et fundament af historiske begivenheder, der alle har været definerende for byen, som vi kender den i dag.  De snorlige gader, det fascinerende voldanlæg og Den Tapre Landsoldat er hver dag med til at minde os om byens vigtige historie. Men i Fredericia Kommune har man en vision om at gå et skridt videre.

Derfor blev der i efteråret nedsat en styregruppe med henblik på at opstarte projektet omkring et Formidlingscenter for Fæstningsbyen Fredericia. For Fredericias unikke historie har en stor betydning for fortællingen om Danmarks frihed og militærhistorie. Visionen er, at historie i endnu højere grad skal udbredes i et ambitiøst, spændende og moderne formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia. Og dette arbejde er nået til en milepæl.

”Jeg er rigtig glad for det konstruktive og fremsynede samarbejde, der har været i styregruppen indtil videre. Vi har solide fagligheder og politiske visioner repræsenteret, der i fællesskab er ved at lægge et solidt fundament for realiseringen af et vigtigt ”fyrtårn” for Fredericia. Med en beslutning om, at udskille det nuværende Fredericia Museum til en selvejende institution og en forpligtelse om indskud af Voss-grunden, så skaber vi fundamentet for etableringen af en ny stor formidlings- og turistattraktion i Fredericia Kommune”, siger Anders Østergaard, der er Group CEO ved Monjasa og formand for styregruppen.

Derfor skal både Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætning- og Turismeudvalget på deres næste udvalgsmøder træffe en principiel beslutning om to ting:

1: Det videre arbejde med stiftelse af Den Selvejende Institution Museum Fredericia (DSI Museum Fredericia)

2: En forpligtigelse til at deltage i etableringen af et nyt formidlingscenter, ved bl.a. at indskyde den nødvendige del af VOSS grunden, vederlagsfrit, til opførelsen af bygningen og udenomsarealer.

Det er byrådet, der skal tage endeligt stilling til de to ovenstående punkter.

Fakta om formidlingscenteret for fæstningsbyen Fredericia
Et eventuelt formidlingscenter skal afløse det nuværende museumsvæsen.

Det er forventningen, at finansieringen af et formidlingscenter kan ske med støtte fra fonde.  

Arbejdet med etableringen af et nyt formidlingscenter tager udgangspunkt i en placering på Voss-grunden. Voss-grunden har sin egen unikke erhvervshistorie, som også militærhistorisk passer til placeringen, da Ernst von Voss som officer deltog i udfaldet den 6. juli 1849 i Fredericia.

Styregruppen består af:
Anders Østergaard, Group CEO ved Monjasa og tidl. formand for Fredericia Teater

Steen Wrist, Borgmester, Fredericia Kommune

Susanne Eilersen, Formand for Bosætnings- og Turismeudvalget og 2. Viceborgmester, Fredericia Kommune

Christian Herskind, Brigadegeneral

Janus Bang, Cand.mag. i politisk historie og Chefredaktør hos Fredericia AVISEN.

Henrik Harnow, Ph.d., Museumsdirektør, Museum Odense (H.C. Andersens Hus m.m.)

Peder Tind, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Kommune

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top